fbpx

Orosz levéltári források magyarul

Az 1941-1991 közötti időszak egy olyan történelmi korszak, amely elevenen él még a mai fiatalabb generációk emlékezetében is, ennek számos eseménye (Don-kanyar, az 1944-1945. év magyarországi hadműveletek, Rákosi-éra, az 1956. évi forradalom, Kádár-korszak, a rendszerváltás stb.) történeti tudatunk meghatározó eleme, ma is jelen van a mindennapok társadalmi diskurzusában. Mivel ebben az időszakban a legintenzívebbek a magyar-szovjet politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatok, a két ország viszonyrendszere, Magyarország alávetettségéből fakadóan, ?szervesül?, a XX. század magyar történelmének rekonstruálásához és mélyreható megismeréséhez elengedhetetlen az oroszországi levéltárakban őrzött iratanyag célirányos és rendszerezett feltárása, feldolgozása és magyar nyelven történő publikálása.

Magyar_Nemzeti_Leveltar-facebook

Az oroszországi levéltári rendszer folyamatosan változik, ha lassan is, és nem a nemzetközi tudományos érdeklődés mértékéhez igazodva. Egyre több, eddig titkosított, s például a magyar történelem megismerése szempontjából döntő jelentőségű archív anyag válik hozzáférhetővé, s kerül tudományos forgalomba. Az utóbbi években Magyarországon is örvendetesen gyarapodott azon tudományos intézmények, szakmai műhelyek száma, amelyek érdeklődésének homlokterében éppen a XX. század második felének történelme áll, a magyar tudományos kutatások adottságai és lehetőségei, elsősorban az ösztöndíjrendszerek feltételrendszerének módosulása és az oroszul tudó hazai szakembergárda utánpótlás-forrásainak elapadása folytán mégis folyamatosan romlottak.

A Moszkvai Magyar Levéltári Intézetet 2001-ben hozták létre abból a célból, hogy koordinálja és segítse az Oroszországban folyó magyar történettudományi kutatásokat, a magyar történelemre, s különösen a XX. századi magyar-szovjet kapcsolatokra vonatkozó levéltári forrásfeltárást. Az intézet létrehozása Magyarország komoly diplomáciai, tudománydiplomáciai sikere volt, a szovjet blokkba tartozó egykori szocialista országok közül egyiknek sincs hasonló tudományos háttérintézménye.

A könyvbemutatóval egybekötött átadó ünnepségen a Moszkvai Magyar Levéltári Intézet utóbbi két évben elért szakmai sikereivel is megismerkedhetnek a sajtó képviselői, megtudhatják, hogyan épül fel az oroszországi levéltári rendszer, milyen esélyek nyílnak a közeljövőben a magyar társadalmat élénken foglalkoztató történelmi sorsfordulókhoz kapcsolódó ? esetenként még mindig titkosított ? orosz levéltári anyagok kutatására.

A rovat további cikkei