Felnyitják Michel de Montaigne-nek (1533-1592) a bordeaux-i Akvitániai Múzeumban lévő sírját, hogy meggyőződjenek róla, valóban a francia humanista filozófus nyugszik-e benne, akinek a holttestét a századok során többször is áthelyezték. Átvizsgálják a sírt, kutatásokat folytatnak levéltárakban és genetikai elemzést végeznek a csontmaradványokon.

Michel de Montaigne koporsóját 1593-ban a jelenlegi múzeum helyén álló kolostor (Couvent des Feuillants) kápolnájában helyezték el. 1802-től a kolostorban a Királyi Gimnázium kapott helyet, amelynek a kápolnájában 1871-ig őrizték a koporsót, amikor az épületet tűzvész pusztította el. A filozófus maradványait ekkor a bordeaux-i Chartreuse temetőben helyezték el átmenetileg.

Az eredeti helyére – ahol akkor már az egyetem bölcsészet- és természettudományi kara állt, majd jelenleg az Akvitániai Múzeum épülete található – 1886-ban szállították vissza a maradványokat. Azóta vannak kétségek a maradványok azonosságát illetően.

Michel Eyquem de Montaigne földesúr, városatya, diplomata, utazó volt, aki tevékenyen részt vett a vallásháborúk dúlta kora társadalmi és politikai életében. Író-gondolkodóként fő műve az Esszék.