fbpx

És ha kötőszóval kezdünk mondatot? – Nyelvi tévhitek 7.

Irodalom 2022. 01. 28.

A kötőszavak azért vannak, hogy összekössenek nyelvi egységeket: szavakat, mondatrészeket, tagmondatokat. És bizony mondatokat is! Sokan persze a fogalmazás „pongyolaságának” tekintik mondatkezdő helyzetben a kötőszókat. Írásjel után, mondat elején áll egy kötőszó? És ez így helyes? Na ne már…

Kati és az orrfúvászati négyzetrongy – Nyelvi tévhitek 6.

Irodalom 2021. 12. 30.

A nyelvi tévhitek olykor jópofa és hitelesnek tűnő eredettörténetekben öltenek testet. A közszájon forgó magyarázatok azonban sokszor csupán egy azonosíthatatlan kreatív elme találmányai. Az igaznak vélt gondolatok hangzatosságuk miatt gyorsan terjednek, forrásukat senki sem kutatja ki, és éppen emiatt makacsul tartják magukat. Ez a helyzet Katival és az orrfúvászati négyzetronggyal is.