Százötven éve, 1873. december 23-án született Budapesten Kernstok Károly festőművész, a Nyolcak művészcsoport alapító tagja.

Alig 23 éves anyja két héttel születése után meghalt, apja pedig, aki tekintélyes építőmester és kőfaragó volt, anyai nagyszüleihez adta Nyergesújfalura. Kernstok itt töltötte gyermekkorát, de elemi és középiskoláit már a fővárosban végezte; tanára volt az irodalomtörténész és esztéta Péterfy Jenő is, akiről egyik legkorábbi ismert rajzát készítette.

Alapfokú művészeti ismeretekre nagybátyja, Kernstok József festőművész oktatta. 1888-ban beiratkozott az Iparművészeti Iskolába, ám onnan 1891-ben eltanácsolták. Ezután Hollósy Simon müncheni festőiskolájában folytatta tanulmányait, 1893-tól pedig a párizsi Julian Akadémiára járt. Hazatérve 1896-tól három évig Benczúr Gyula mesteriskoláját látogatta, bár annak akadémikus szelleme távol állt tőle. 1897-től újra Párizsban alkotott, 1900-ban Itáliában utazgatott Masolino, Masaccio, id. Pieter Bruegel, valamint Rubens művészetét tanulmányozva. A Műcsarnokban kiállított arcképeivel 1898-ban Ráth György-díjat kapott, majd 1900-ban elnyerte a Műbarátok Köre ösztöndíját.

Eleinte Courbet, Millet és Meunier hatása alatt realista és naturalista képeket festett. Nevezetes ifjúkori munkáját, az Agitátor a gyár kantinjában című négy négyzetméteres képét 1896 végén, 1897 elején festette. Ekkor még Kernstock formában jegyezte képeit, vezetékneve írásmódját 1900-tól módosította. E korszakának jelentős képei még a Hajóvontatók és a Munkából. 1898-ban unokatestvérétől és későbbi feleségétől, Ujváry Ilonától megszületett fia, ifj. Kernstok Károly, aki szintén festő lett.


65859f63a46ce566618253ef.jpg
Kernstok Károly: Szilvaszedők (1904)

Kernstok művészetére a századfordulótól egyre jobban hatott az impresszionizmus: olyan plein air képeket alkotott, mint a Diószedők, a Lányok a tornácon vagy egyik leghíresebb műve, a Szilvaszedők. 1902-ben megtervezete Léderer Artúr fővárosi házának homlokzati mozaikképeit, amelyeket Róth Miksa készített el. Ezután egyszerűbben, stilizáltan fejezte ki gondolatait, alakjait félhomályba rejtette – ezt példázza a Krisztus és az emmauszi ifjak. Képein a színek játéka később posztimpresszionista hatásokkal együtt tért vissza.

Műveit bemutatta a MIÉNK (Magyar Impresszionisták és Naturalisták Köre) kiállításain, majd 1907-től a Nyolcak alapító vezetője lett, az új festői törekvések élére állt. A csoport Új képek címmel a Könyves Kálmán Szalonban 1909 végén mutatta be képeit, amelyek a szecesszió, Cézanne, a párizsi Vadak, a kubisták és az expresszionisták stílusjegyeit viselték magukon. Kernstok képei 1910-ben Berlinben, egy év múlva a Nyolcak Nemzeti Szalonbeli bemutatóján és önálló tárlaton is szerepeltek.

A festő bekapcsolódott a polgári radikálisok, a Társadalomtudományi Társaság és a Galilei Kör tevékenységébe. 1910-től művészetpolitikai, művészetpedagógiai és esztétikai írásokat publikált a Nyugatban és más folyóiratokban. Nyergesújfalun épített villájában vendégeskedett Ady Endre, Czóbel Béla, Derkovits Gyula, Feszty Árpád, Szőnyi István, Vaszary János és Jászi Oszkár. Szabadkőművesként 1909-ben megalapította a Március páholyt, majd öt év múlva az Országos Radikális Párt társalapítójaként, 1918-ban az esztergomi pártszervezet elnökeként is tevékenykedett.

Életműve csúcsának tekinthető a Magyar Nemzeti Galéria gyűjteményében található Lovas kompozíció (Lovasok) 1912-ből, háttérben az esztergomi bazilikával. Megemlítendők továbbá a budapesti Schiffer-villa üvegfestményei, a debreceni vármegyeháza üvegablakai a hét honfoglaló vezér alakjával, illetve a budapesti Dugonics utcai (ma Vas utcai) fiúiskola tornatermét díszítő Ősvadászok című freskó. Az 1910-es években vált jelentőssé grafikai munkássága is: fiúaktokat, lovasokat, rohanó és ágaskodó lovakat rajzolt hangsúlyos kontúrokkal.


65859f04ff1c4e0f698a07dc.jpg
Kernstok Károly: Lovasok a vízparton (1910)

Az első világháború alatt festett tájképei, mozaikjai természetközelségéről tanúskodnak. 1918 októberében meggyőződéssel vetette bele magát az őszirózsás forradalomba, a Károlyi Mihály köztársasági elnök vezette Magyar Nemzeti Tanácsban a művészeti ügyek kormánybiztosa lett. Az 1919-es Tanácsköztársaság alatt Budapesten, a Haris közi szabadiskolában oktatott, a művészi direktórium megbízásából Nyergesújfalun szabad művészeti iskolát indított – növendékei közé tartozott Derkovits Gyula is. A kommün bukása után börtönbe került, csak művésztársa, Márffy Ödön közbenjárására szabadult ki. A magyar avantgárd más képviselőivel együtt Kernstok is emigrált, Berlinben telepedett le. 1919-ben fejezte be Zivatar című képét. 1925-ben festette a bukott forradalomra való utalással az Utolsó vacsorát, a magyar expresszionista festészet egyik remekét.

Ugyanebben az évben, az amnesztia és első felesége halála után hazatért, majd egy év múlva újra megnősült. Gyakori vendég volt a Szolnoki Művésztelepen, és tagja lett a Képzőművészek Új Társasága (KÚT) művésztanácsának. Festészetében a zaklatottságot a fanyar egyszerűség váltotta fel. Expresszív, az ókori görög vázafestészet, az etruszk és a kora középkori falképek stílusát ötvöző látásmód jellemzi az 1930-as években készült műveit, mint a Sírbatétel, a Szép Heléna elrablása vagy az Ádám és Éva. 1928-ban és 1933-ban az Ernst Múzeum gyűjteményes kiállítást rendezett munkáiból.

Kernstok Károly 1940. június 10-én agyvérzésben hunyt el Budapesten. Nyergesújfaluban utca és általános iskola viseli a nevét, szobra az iskola előcsarnokában látható. Felújított villáját 2022-ben adták át.

Nyitókép: Kernstok Károly: Önarckép fehér kalappal (1900 körül, részlet)