fbpx

Elkészült A magyar nyelv nagyszótárának újabb kötete

Elkészült A magyar nyelv nagyszótárának 8. kötete, amely az em–ez kezdetű címszavakat tartalmazza.

A húszkötetesre tervezett sorozat 8. kötetében 1021 oldalon több mint kétezer címszó található, és csaknem hétezer jelentésük szerepel ezeknek a feldolgozott szavaknak. A szavak bemutatását mintegy 28 ezer példamondat gazdagítja.

A magyar nyelv nagyszótára a magyar nyelvtudomány eddigi legnagyobb szótári vállalkozása,

amely a magyar lexikográfiái gyakorlatból még hiányzó, új műfajt képvisel. Történeti jellegű értelmező szótárként legfontosabb feladata a szavak jelentéstartalmának kibontása és e jelentések viszonyrendszerének ábrázolása. Nem csupán a mai nyelvállapot szókészletét tükrözi és elemzi a lexikográfia eszközeivel, hanem címszóállományában, szótárazott jelentéseiben és példamondataiban

az elmúlt csaknem 240 esztendő szókincséből merít.

A szöveggyűjtemény, amelynek elemzésével a szótárt létrehozták, összességében több száz millió szövegszót tartalmaz. Ezek jó része az 1800-as évek végétől gyűjtött archivális cédulagyűjteményükben található, másik része a Magyar történeti szövegtárban. De a munka során sok publikált, kereskedelmi forgalomban lévő CD-t is feldolgoztak. A jelentésekre mindig példákat is adnak a szöveggyűjteményből, pontos bibliográfiai adatok megjelölésével.

A szótár készítői az irodalmi és köznyelvi szókincs mellett bőségesen válogattak egyebek mellett az archaikussá vált szavakból, a csoport- és rétegnyelvek, a nyelvjárások, a szleng szókészletéből is.

A kiadvány a korábbi szótáraknál teljesebben és tagoltabban adja vissza az egyes szavak jelentésszerkezetét.

 A mostanival együtt eddig megjelent nyolc kötet közül az első a szótár használatához szükséges tájékoztatókat, segédleteket és a bibliográfiai apparátust tartalmazza, a hét szótári kötet (a 2. az a–á, a 3–4. a b, az 5. a c–cs, valamint a d–de, a 6. a di–ek, a 7. az el–él, a 8. az em–ez kezdetű címszavakkal) közel 22,5 ezer címszót dolgoz fel.

A sorozat 8. kötetében helyet kaptak a Segédletek kiegészítései és javításai, valamint a példamondatokban előforduló rövidítések jegyzéke is.

 A világhálón is elérhető szótár fontos segédeszközük lehet a nyelvészet, az irodalomtudomány és társtudományaik kutatóinak, ezenfelül a nyelvtanulóktól a kultúrhistória iránt érdeklődőkig sokak számára nyújthat hasznos és izgalmas információkat.

Nyitókép: Kenesei István és Lovász László a sorozat hatodik kötetével. Fotó: MTA/Szigeti Tamás

A rovat további cikkei