A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjas képzőművészeinek nyílt kiállítása az osztrák Sankt Pöltenben, a Gallery Ausstellungsbrückében. A Young Hungarian Contemporaries (Fiatal kortárs magyar művészek) című kiállítás kurátora iski Kocsis Tibor festőművész.

MMA
A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjas képzőművészeinek nyílt kiállítása az osztrák Sankt Pöltenben

A kortárs fiatal magyar művészek anyag és médium iránti érdeklődése a gazdag kísérleti anyaghasználattól a klasszikus technikák rehabilitálásáig terjed. Bemutatásuk módozataira az installációban gondolkodás ugyanúgy jellemző, mint a tradicionális médiumkezelés. E kiállítás elsősorban az utóbbira figyel, azaz a tradicionális műformák kortárs alkalmazásait láthatják az érdeklődők, az olajtáblaképtől a térplasztikán és reliefen keresztül a művészi nyomtatott grafikáig. Témaválasztásukban egyaránt jelen vannak szűkebb szociális közegük inspirációi (család, baráti kör, önreflexiók) és a szélesebb európai kulturális, természettudományos, szociológiai és filozófiai állításokra megfogalmazott szabad művészi reflexiók.

Horváth Kingától finom vonalú, organikus tollrajzokkal bemutatott alternatív tájértelmezéseket láthatunk papíron. Tóth Angelika az európai kulturális és tájreminiszcenciák mentén expresszív gesztussal megfogalmazott olajfestményeit állítja ki. Németh Marcell munkáiban jelen van a reduktív iránypontos, geometrikus szerkesztettségnek helyet adó pszeudotér szobrászati bemutatása. A kortárs fény- és festékszínek kromatikus nyomai jelennek meg Mátrai Erik képein. Király Gábor és Rabóczky Judit Rita a talált vagy újrahasznosítható anyagok beépítésével kísérleteznek műveikben.

Az itt kiállító művészek is számos nemzetközi programban vettek részt, és alkottak hosszabb-rövidebb ideig külföldön. A művészek mindegyike részesült az elmúlt évek során a Magyar Művészeti Akadémia hároméves alkotói ösztöndíjában.

A Magyar Művészeti Akadémia egyik kiemelt küldetése, hogy nemzetközi kulturális térben is folyamatos legyen a magyar művészek jelenléte. Az akadémia másik sarkalatos feladata a nemzeti hagyományok, a múltban született, az idők próbáját kiálló értékes alkotások, életművek, a magyar kultúra kincseinek védelme, bemutatása és megismertetése. Minderről Rátóti Zoltán, az MMA alelnöke beszélt köszöntőjében, majd hozzátette: a két cél szerencsésen találkozhat össze, hiszen a múlt öröksége erő- és ihlető forrás lehet a jelen művészeinek is saját, egyéni stílusuk megtalálásához.

Az MMA évenként meghirdetett, magyarországi viszonyok között egyedülálló ösztöndíjpályázata hároméves szabad alkotási időszakot biztosít a művészeknek kilenc kategóriában. Emellett szakmai, partneri szerepet is kínál az arra érdemes alkotók pályakezdéséhez és kiteljesítéséhez, kiemelkedő alkotások, előadások, kutatások és tanulmányok létrehozásához.

A tárlatot Johanna Mikl-Leitner kormányzónő nevében az Alsó-ausztriai Állami Parlament képviselője, Doris Schmidl nyitotta meg.  A Magyar Művészeti Akadémia és az Alsó-ausztriai Tartományi Kormányhivatal nem először működik együtt. Közösen rendezték meg 2020-ban az Elfolyó idő / Verstrichene Zeit című nemzetközi képzőművészeti kiállítást is, amely az 1989-es nyugati határnyitás harmincéves évfordulóját idézte és ünnepelte, többek között az MMA akadémikusainak munkáival.

S_Pölten_1.jpg
Rátóti Zoltán, az MMA alelnöke a tárlat megnyitóján.

 

A Young Hungarian Contemporaries című kiállítás június 9-ig tekinthető meg a St. Pölten-i Gallery Ausstellungsbrückében.