Még egy művészcsaládba született, képzett, tehetséges fiatal szobrász pályája sem indul zökkenőmentesen – ezt bizonyítja Getto József Nyugi című kiállítása, amelynek munkái egyfajta válaszként születtek meg az egyetem utáni vákuum nem sokkal később pandémiával súlyosbított állapotára. A korábban legtöbbször fával dolgozó fiatal művész – akinek édesapja és nagyapja is Ybl-díjas építész –  a pécsi egyetem végzőseként szembesült az addig természetes közeget jelentő műterem, eszközök, alkotótársak és tanárok hiányával, és az újrakezdés nehéz állapotába került. Előbb meditatív, öngyógyító tevékenységként, majd a megtalált új önkifejezési forma okozta flow-ban alkotta meg azt a grafikasorozatot, amelynek darabjai április elejéig láthatók a Zsdrál Art balatonfüredi galériájának falain.

Getto Katalin esztéta – szintén családtag, az alkotó nagynénje – a kiállítás megnyitóján kísérletező szellemnek nevezte Getto Józsefet, akitől nem áll távol a műfajok és médiumok határainak feszegetése. „Kaotikus időkben az ember alapkérdéseket tesz fel magának, a művész pedig az elemi formákból kiindulva igyekszik újra felépíteni a rendet, ahogy azt Malevics tette az I. világháború idején” – emlékeztetett az esztéta. Az 1960-as évek végén Victor Vasarely és az op-art mozgalom a szuprematizmus síkgeometriájától már a sík és tér határainak a feloldásával, festészet és szobrászat, síkművészet és plasztika szintézisének programjával lépett tovább.

Getto József a nagy példaképek által kitaposott ösvényen lépked a műfaji választóvonalakat átlépő új alkotói irányok felfedezésével.

A pandémia előidézte helyzet sokakat ösztönzött lelassulásra és meditációra – ez a közös élmény segít elmélyedni a körkörös mozdulatokkal létrehozott művek részleteiben, az alkotás képzeletben rekonstruálható, ritmikus folyamatában. Talán ennek köszönhető, hogy a létrejött alkotások nemcsak a klasszikus értelemben vett geometrikus művészet és a kísérletező op-art sajátosságait viselik magukon, hanem mai szemmel nézve is frissek, szín- és formaviláguk társadalmi és korosztályi tekintetben is széles közönség számára bírhat mondandóval és esztétikummal.  

Getto József 2019-ben kezdte el megalkotni grafikasorozatát, amelynek motívumai között kiemelkedő helyen szerepel a kör vagy nulla, az újrakezdés vagy eredő a képzőművészetben számos más módon – például a tökéletes formaként – is értelmezhető szimbóluma. Alkotói technikája merít a szobrászként elsajátított tervezői és térábrázolási képességből, ám merőben új eljárással: golyóstollal rajzolt, organikus, gyakran szabálytalan körvonalak hálójából építi fel távolról szabályos mértani formává sűrűsödő, a síkból erőteljesen kidomborodni látszó alakzatait. Az aprólékosan kidolgozott háttér csak a fő motívum után kerül a képre.

„Ha valaki geometrikus absztrakt művészetet csinál, döntenie kell, hogy a tökéletes precizitás érdekében a modern technológiához fordul-e vagy vállalja az emberi munka esetlegességét, amely cserébe egyediséget kölcsönöz minden egyes darabnak” – vallja Getto József, akit saját munkáiban a geometrikus formák mellett egyre inkább az emberi tényezőből adódó, apró pontatlanságok érdeklik. A hosszú munkaórák eredményeként létrejött képek első látásra jól körülhatárolható geometrikus tartalma közelről szemlélve szabálytalanná, mozgalmassá és emberien élettelivé válik.

A szemlélő így szinte egyszerre érzékeli a végeredményt és a munkafolyamatot.

A sorozatot indító művek és a legfrissebb darabok keletkezése között alig több mint két év telt el, mégis érzékelhető, ahogy a kezdeti lakonikus-spirituális hangvételt és redukcionista formanyelvet felváltják az összetettebb absztrakt formák, amelyek már teret adnak a posztmodern szellemét idéző abszurd játékosságnak is.

A Zsdrál Art egy éve, 2021 márciusában nyitotta meg kapuit Pécs után Balatonfüreden is. A galéria csaknem húsz, nemzetközileg elismert kerámiaművészt, festőművészt és szobrászt képvisel. Az első évben Babos Pálma porcelántervező művész, Botos Péter üvegművész, a Mysterlight by NagyMolnar fényművész formáció, Simon Zsolt József porcelántervező művész és Ernszt András festőművész mutatkozott be egyéni kiállítással a galéria falai között. Getto József önálló kamarakiállítása az idei év első eseménye a füredi helyszínen; a tárlat április 2-ig látogatható.

Fotó: Getto Márton