A tájékoztatón Garam Éva régész is jelen volt, aki külön köszönetet mondott azon magyar és külföldi múzeumoknak, melyek óriási segítséggel voltak a kiállítás megvalósításában. Ezek mellett azt kérte, ne csak nézzük ezeket a csodálatos tárgyakat, hanem lássuk is. Valósággal megelevenedik a magyar történelem, ha végigtekintünk például az ivókürtön, a birkafejes tálon vagy a pálcikaindával díszített felületű hasa pohárkán. Sokáig komoly vita tárgyát képezték a kincs keletkezésének körülményei. Ezt a kérdést a nemrégiben elhunyt akadémikus Bóna István válaszolta meg a következőképpen: a tárgyak előkerülésének a helyszíneit tekintve egyértelműen bebizonyította, hogy a tárgyak az avar kor emlékei lehetnek. Ezzel félresöpörte azon lehetőségeket, hogy a lelet esetleg bolgár eredetű lehet vagy éppen a honfoglalás emlékei. Ma már bizonyos, hogy a VII-VIII. századi avar tárgyak. A kincset később a frankok elől menekülők ásták el a bolgár támadások miatt. 1799. július harmadik napján Bánátban egy szőlősgazda, ásás közben lelt a kincsekre, amelyek helyi kereskedők közvetítésével jutottak el Boráros János Pest városbíróhoz. Majd ezen év októberében került II. Ferenc intézkedései révén került a bécsi császári és királyi Régiségtár tulajdonába. Magyarországon legutóbb 118 éve mutatták be az Ötvösmű Kiállításon. Ecsedi István államtitkár ünnepről beszélt, és nem csak azért, mert a nemzet múzeuma 200 éves. Hanem valóra vált az álom is, hogy amit eddig csak a történelemkönyvekben vagy képzőművészeti könyvek borítóján láthattunk, s most megelevenedett a Magyar Nemzeti Múzeum falai között. (ArtNet)