szent_lipot_600x416.png
III. (Szent) Lipót osztrák őrgróf

 

A képen III. (Szent) Lipót (1073?1136) osztrák őrgróf látható. A páncélba öltözött szent az általa alapított klosterneuburgi kolostor ?makettjét? tartja a kezében, mögötte Bécs városának látképe húzódik a Stephansdommal. A könyv ? egy ősnyomtatvány ? az 1480-as években készült, III. Lipót szentté avatási eljárása során, és Johannes Franciscus de Pavinis szentszéki ügyvéd a szentté avatást propagáló beszédét tartalmazza. Míg azonban a szöveget Eucharius Silber nyomdájában nyomták Rómában, addig a kötet díszítése Bécsben készült.

A miniátor egy németalfoldi mester volt, aki Bécsben vagy Klosterneuburgban is működött néhány megbízás erejéig. Nem valószínű, hogy ezt az egyébként nem túl reprezentatív, szerény kötetet elküldték volna Németalföldre kifestés miatt. E felismerések fényt vetnek az egyik legfontosabb corvina, a Mátyás-graduale keletkezéstörténetére. (A graduale az a liturgikus könyv a római katolikus egyházban, amely a szentmise változó énekeit tartalmazza.)


gradualecimlap_300x427.png
A Mátyás-graduale címlapja

A pompás kóruskönyv valószínűleg a palotakápolna használatára készült. Rendkívül gazdagon díszített kódex, számos nagyméretű iniciálé található benne. Hosszú ideig homály fedte származását. Mivel nagyrészt egy németalföldi mester munkája, sokáig diplomáciai ajándéknak tartották, amelyet akár Mátyás valamely külországi követsége is magával hozhatott. Ám egyetlen iniciálé erejéig egy lombardiai mester is részt vett a graduale kifestésében.

A Mátyás-graduale címlapja Krisztus feltámadását ábrázolja. A figurák, az arcok kialakítása, a könnyed ecsetvonások, a díszítőmotívumok és a kolorit közös a gradualéban és a klosterneuburgi Szent Lipót-miniatúrán.

A származás kérdése részben megoldódott akkor, amikor a kutatás felfedezte, hogy a Szent Lipótról szóló klosterneuburgi kötet miniátora és a Mátyás-graduale németalföldi rétegének mestere azonos személy. A klosterneuburgi díszítés igazolja, hogy a miniátor megfordult térségünkben, járt Bécsben és talán Budán is. Ez az azonosság azt sugallja tehát, hogy a Mátyás-graduale eredetét a magyar udvar környezetében kell keresnünk.


miniatura_600x557.png
A Szent Lipót alakjához hasonló páncélos figura a Mátyás-gradualéban is többször megjelenik

Az Országos Széchényi Könyvtár corvina-kiállításán mind a Mátyás-graduale, mind pedig a klosterneuburgi ősnyomtatvány eredetiben látható. A díszkódexet a nemzeti könyvtár őrzi, míg az ősnyomtatványt a klosterneuburgi apátság könyvtárából kaptuk kölcsön.

Az írás eredetileg az OSzK blogján jelent meg.