A szentendrei MANK Galériában hagyományosan megrendezendő, fizikai tárlat helyett idén digitálisan lesz látható a MAOE Képzőművészeti Tagozatának kiállítása 2020. november 25-től.

Különös aktualitása van a Változások címet viselő kiállításnak, hiszen az idei évben sok minden alakult át, a világjárvány megváltoztatta megszokott életvitelünket, munkavégzésünket, magánéletünket – sőt, még a kortársművészettel való találkozásainkat is. 2020-ban a tárlat témája az eddigi tematikus kiállításokhoz képest sokkal erősebben kötődik a művész külső és belső világához, valamint az elmélkedésnek, az alkotásnak is új határokat szab.

A Változások című tárlaton 49 művész munkáját láthatják az érdeklődők az online térben a MAOE és a MANK Facebook oldalán, valamint az alkotomuveszet.hu oldalon

Az emberi lét érzékletesen kifejezi a változás és az állandóság párosának dinamikáját és ambivalens voltát is: az állandóságra törekvő ember egyrész tart az ismeretlentől, ugyanakkor az állandóság látszólagos biztonsága az életerőt pusztító monoton egyhangúsággá torzulhat. Számos író és filozófus megfogalmazta már, hogy az élet lényege épp a változásokban, az új kihívások leküzdésében, a mozgásban van: megnyugvás és küzdelem egysége az élet, amely egyben örökös átalakulást is jelent. Mindenki másként éli át a nem várt és nem tervezett változást, mely egyrészt elszakít minket egymástól, másrészt az elszigeteltségben új utakat keresve össze is köt a többiekkel. Hérakleitosz egyik legtöbbet idézett töredéke a folyóhasonlat, amelynek lényege, hogy minden mozgásban van, azaz semmi sem marad változatlan.

Az online kiállítás folytatása a Kapcsolat (2013), a Duna
(2014), a Szülőföld (2015), az Utak (2016), a Kapu (2017), a Család (2018) és az
Ihlet (2019) című tárlatoknak. Idén nyolcadik alkalommal rendezik meg tehát
MAOE meghívásos seregszemléjét.

A Változások című kiállításon 49 művész
alkotását és a tematikához, vagy a beadott művéhez kapcsolódó írását, vagy idézetét
láthattuk volna, ha a járvány nem szól közbe. Jelenleg sok más kiállításhoz
hasonlóan csupán online változatban és a készülő katalógus által lesz élvezhető
ez az anyag.

Az írások és az idézetek alapján sokféleképpen
közelítették meg a témát a művészek. Voltak, akik a konkrét élethelyzetre, a
járványra és ennek következményeire reflektáltak, a többség azonban inkább filozófiai
vagy esztétikai szempontból vizsgálta a változás kérdését. Érdekes megfigyelni,
hogy vizuális művészekről lévén szó, sokkal többen fókuszáltak a változás
külső, látható jegyeire, mint annak metafizikai mibenlétére.

A 49 alkotó közül öt művész szakmai elismerésben is részesült a seregszemle alkalmával. A díjazott művészek: Bereznai Péter festőművész, Hérics Nándor grafikusművész, Kovács Péter Balázs festőművész, Pirk László festőművész, Vásárhelyi Antal grafikusművész.

Kiemelt kép: Aknay János − Emlék