A Múzeum Antikvárium június 6-i árverésén különleges, 350 tételes kéziratgyűjtemény kerül kalapács alá, köztük vannak Babits Mihály, Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Szabó Lőrinc, Szép Ernő, Szomory Dezső, Weöres Sándor eddig még soha sehol nem publikált művei és levelei.

Diego Maradona világbajnok argentin labdarúgó Budapesten, a Prágai Vencel Sörházban 1990-ben
Diego Maradona világbajnok argentin labdarúgó Budapesten a Prágai Vencel Sörházban 1990-ben

Az eddig még soha nem publikált versek, elbeszélések és levelek közül az érdeklődők licitálhatnak Babits Mihály időskori, megindítóan szép, már a betegsége idején írt levelére, vagy a most előkerült és igazi szenzációnak számító – az akkoriban még csak tizenhét éves gimnazista – Kosztolányi Dezső Széchenyi és Vörösmarty című, negyven oldal hosszúságú pályaművére. A nyár eleji aukció egy másik kiemelkedő tétele Krúdy Gyula Jobbkéz és balkéz című elbeszélése.

Az árverési anyagból nem hiányozhatnak a történelmi nagyságok dokumentumai sem, mint például II. Mátyás herceg, a későbbi magyar király levele Nádasdy Tamásnak 1598-ból, vagy Deák Ferenc bensőséges hangú sorai fogadott lányaihoz, de rendkívüli ritkaságnak számít Széchenyi István 1829-ben kelt sajátkezű levele a Zala folyó „elirányozásával” kapcsolatban. A negyvenöt tételnyi kéziratanyag egyik különleges darabja három 1937-es évjáratú újság, amelyek Karinthy Frigyes által megfejtett keresztrejtvényeket foglalnak magukba, vagy Szabó Lőrinc mókás ceruzarajza, aki korát megelőzve alkotta meg a Pókembert.

Boncza Berta Csinszka Székely Aladár felvétele.jpg
Boncza Berta (Csinszka) háromnegyed alakos dedikált portréja. Székely Aladár felvétele

Rendkívüli ritkaságnak számít Székely Aladár fényképe Boncza Bertáról, amelyet „Jankának, Dezsőnek és barátnőmnek” Adyné Csinszkaként szignált vélhetően Lédának. A kiemelkedően gazdag térkép- és metszetkínálat legritkább darabja egy, a szakirodalom által ismeretlen, 1797-re datálható, Vasvár képzeletbeli képét ábrázoló metszet. A tematikusan összeállított katalógus könyvei közül kiemelkedik Decsy Sámuel Egyiptom ország rövid historiája című, 1803-ban megjelent könyve egy olyan, nagy méretű térképpel, amely az eddig ismert példányokban nem szerepelt.

A szépirodalmi ritkaságokon kívül az antikvárium júniusi árverésén kalapács alá kerül Diego Maradona, a világbajnok argentin labdarúgó fényképe, mely 1990 őszén készült a budapesti Prágai Vencel sörházban, de szerepel az aukció tételei között Giuseppe Garibaldi olasz hazafi és tábornok egész alakos portréja is. A periodikák, napilapok, folyóiratok sorában felbukkan a Reform című politikai lap 1848-as nyáreleji beharangozó mutatvány lapszáma. Szintén kiemelkedő darabja a Múzeum Antikvárium aukciójának Az 1838-i pest-budai jeges árvíz lithografált térképe, amely Pestet, Budát és Óbudát ábrázolja​, és jól láthatók rajta azok a magaslatok és az a néhány kisebb terület a pesti belvárosban, ahová az ár elől menekült a lakosság.

A teljes katalógus itt böngészhető.