A Bartók Béla úton advent idején is számos kortársművészeti programot találunk. A BBBKultPont galériaterében Soós Edina lírai, absztrakt kompozíciókból álló festménysorozatait láthatjuk.

Hogyan
lehet érzéseket és gondolatokat absztrakt formában, vizuálisan megfogalmazni?
Soós Edina a legfrissebb munkáiban erre tesz kísérletet.

„Képei nemcsak vizuális élményt nyújtanak, hanem telve vannak gondolatisággal és törvényszerűséggel. Egy idő után érdeklődése a kubizmus sarkított formáitól egy organikus, lágyabb vonalvezetés irányába fordult, hisz ez a kifejezésmód sokkal több titok elrejtésére ad lehetőséget. Ekkor ismerte fel saját nőies önkifejezésének formáit, a lágy formák már a szürrealizmus költőiségét vetítik előre. Némely képe túlmegy a vizualitás határain, és a szinesztézia hatását kelti (…) mintha suttogna valami vagy egyes képei mintha illatot bocsátanának ki” – ezekkel a gondolatokkal méltatta az alkotót mestere, Breznay András. 

Valóban, a festményeken átérződik Soós Edina szenzuális készsége, az érzelmek feltérképezésére és átdolgozására irányuló figyelme.

A bemutatott kompozíciók üzenete szinte súlytalan vagy „majdnem súlyos”: mindennek tétje van. A létezés törékenységét és jelentőségét dolgozzák fel. 

Soós
Edina következetes festészeti programot követ, amelynek folyamatosan
fejlesztett alapja biztos rajztudása. Sorozatokban gondolkodik; a realista
ábrázolásmódtól indulva a kubisztikus jegyeket viselő kompozíciókon át az
utóbbi időszakban a teljesen elvont, absztrakt, légies kifejezésformáig jutott.
Az absztrakció az ő esetében a legfontosabb és legjelentősebb részek,
jelenségek kiemelése és megragadása, majd elvonatkoztatása. Festményei
befogadása szellemi kihívást és mentális játékot jelent.

Nem látvány után absztrahál, nem egy látott képet bont le elemeire, hanem érzetei alapján épít fel világokat, amelyek a valós és az elképzelt határán mozognak. Időnként észreveszünk egy-egy konkrét motívumot, formát: testrészt vagy konstrukciót, de többnyire intuíciók nyomán alakít ki struktúrákat. Egyensúlyoz a formát öltő és a formára utaló elemek között. Technikájára a kísérletezés jellemző: nemcsak rajzol és fest, hanem kollázstechnikát is alkalmaz, rányomja és átviszi saját képeire különböző tárgyak felületeit. Az összetett képalkotási folyamat révén teret és mélységet kölcsönöz a kompozícióknak.

Az őt foglalkoztató témák gondolati és érzelmi boncolgatása közben kialakuló motívum szinte mindegyik kompozícióján megjelenik. Befelé hajló, összetartó forma, amely az embrióra emlékeztet. Ez gazdag szimbolikájú, kifejező képelemmé vált nála, felkiáltójelként hangsúlyozza a tettek következményeit, amelyeket sokszor relativizálunk: már súlyos vagy még szinte súlytalan, amit a személyes közegünkben vagy társadalomként a környezetünkért teszünk. Az embrió és képi formája időbeli folytonosságot teremt, összekapcsolja a múltat a jövővel. Esszencia.

Az emberi lét és az univerzum születése egyaránt a jelentésköréhez tartozik. Használatával azt üzeni, hogy gondolkodjunk el a tetteink súlyán.

A kiállítás három sorozata közül a Jelentőség című, dinamikus képsorozaton bontakozik ki ez a téma. A Kételyek című sorozat festményei középpontjában a nőknek a modern kor értékválságaira adott reakciói állnak. A lélek teste című széria szintén az érzelmekről szól: lélekállapotok, személyes történetek jelennek meg a vásznakon.

A kiállítás december 12-ig, minden nap 10 és 19 óra között látogatható. Az alkotó december 10-én 17 órakor tárlatvezetést tart.

Kiemelt kép: Sejt születik. Jelentőség sorozat