A Petőfi200 keretében tavaly Kecskemétről indult el az a nagyszabású vándorkiállítás, amely a vidéki muzeális intézmények legértékesebb és legkülönlegesebb műtárgyait vonultatja fel. A kezdeményezés egyedülálló: a vidék legjelentősebb műtárgyanyagát még soha nem lehetett látni egy helyen.

A Magyar Géniusz vándorkiállításban 67 intézmény 154 történeti, régészeti, néprajzi és művészettörténeti műtárgya mesél a látogatóknak a múltról úgy, hogy az adott településre, múzeumra leginkább jellemző műtárgyakat vonultatja fel. A kiállítás térben és időben is nagy távlatokat ölel fel, hiszen

legrégebbről származó darabja egy 18 millió éves ipolytarnóci levéllenyomat, míg az utolsó az 1989-es Páneurópai Piknikre készült póló.

64a542681d151da893223e02.jpg
Ipolytarnóci levéllenyomat

E sokféle, egyedi és közösségi értékeket képviselő tárgyakból áll össze végül az a kép, amely felvillantja a magyar kulturális örökség mozaikjait, s amelynek tekintélyes részét a vidéki múzeumok őrzik. Az alábbiakban ezekből a kincsekből mutatunk be néhányat.

Kezdjük hát utazásunkat, és Ipolytarnóc után ugorjunk egy nagyot az időben!


64a54341abb9e8a49a615722.jpg
Lovas katonai bronz díszálarc a Kr. u. 2–3. századból

Néhány száz évet előrerepülve egy magyar és európai viszonylatban is ritkaságnak számító lovas katonai bronz díszálarcra csodálkozhatunk rá a Kr. u. 2–3. századból. A műtárgy kölcsönzője a tatai Kuny Domokos Múzeum.


64a5440690ea0ab000dce2c7.jpg
Avar aranyveretes párta

A debreceni Déri Múzeum jóvoltából látható az a Kárpát-medencében egyedülálló lelet, amely egy avar kori sírból származik, s amely az első teljesen aranyveretes párta.


64a544c41d151da893223e14.jpg
Honfoglalás kori hajfonatkorong

A szegedi Móra Ferenc Múzeum (részletes beszámolónk itt olvasható) különösen értékes lelete az a 10. századi, honfoglalás kori csengelei hajfonatkorong, amely évtizedeken át egy tanyán hányódott. Megtalálója, örökösei sem tudták, milyen kincs birtokában vannak, végül 2012-ben egy internetes aukciós portálon kínálták eladásra.


64a545ab9f45f97b6f84a79f.jpg
Ezüst lemezzel borított, kuruc kori pisztoly

A mosonmagyaróvári Hansági Múzeum labanc ellen javallott kovácsolt pisztolya az 1700-as évekből.


64a546285b1f281212dd1ef2.jpg
Mányoki Ádám: II. Rákóczi Ferenc miniatűr arcképe

A szombathelyi Savaria Múzeum kölcsönözte azt a miniatűr arcképet, amelyet Mányoki Ádám készített II. Rákóczi Ferencről, s amelyet a festő az 1707-ben készült, saját, félalakos Rákóczi-festménye után másolt.


64a5481aabb9e8a49a615734.jpg
Hegyközi festett láda (alul középen) és tarajos főkötő (fent középen) a Magyar Géniusz vándorkiállítás Néprajzi termében Egerben

A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeumnak köszönhető az a hegyközi festett láda, amely a sátoraljaújhelyi asztalosmesterek különleges színvilágába is betekintést ad.

A jászberényi Jász Múzeum 1900-as évek elejéről származó gyönyörű kerepélyes fejkötője bizonyára sok leány szívét megdobogtatja ma is, mint ahogy a balassagyarmati Palóc Múzeum tarajos főkötője is.


64a54aea90ea0ab000dce2e2.jpg
A Dugonics Társaság ajándéka Mikszáth Kálmán 40 éves írói jubileumára és Mikszáth Kálmán arany óralánca kiegészítőkkel (jobbra)

Mikszáth Kálmán arany óralánca is látható a kiegészítőkkel a Palóc Múzeum jóvoltából, s mint írják, „Mikszáthot sokáig (...) elsősorban a vidéki Magyarország, a széteső dzsentrivilág mesteri ábrázolójának tartották. Mára árnyaltabb elemzések mutatnak rá, hogy a teljes életműben (...) emellett legalább ilyen hangsúlyosan jelenik meg a nem szeretett, de sajátos módon polgáriasodó magyar élet és a hirtelen gyorsasággal urbanizálódó magyar főváros világa is”.


64a54b42facceaa9e1c0ce3c.jpg
Gárdonyi Géza 5. számú, titkosírásos mesterfüzete

Különleges rejtvény megfejtésére hív az egri Dobó István Vármúzeum, amely Gárdonyi Géza 5. számú, titkosírásos mesterfüzetét mutatja be, „galambtojás nagyságú arabeszkekkel”. Gárdonyi 1906-ban dolgozta ki azt a sokáig senki által meg nem fejthető, nagyon különleges, sajátos titkosírási rendszerét, amellyel 1915–1922 között naplójába – ahogy fogalmazott – „pár leplezetlen igazságot élő emberekről s megfigyeléseket az életről” jegyzett fel. A megfejtéssel sokan próbálkoztak, végül egy rejtvényfejtő és egy katonai kódfejtő jutott sikerre az 1960-as évek második felében. A titkos naplóból 1972-ben jelent meg az első válogatás.


64a54bb290ea0ab000dce2fa.jpg
Előtérben az amerikai National Cash Register Company által gyártott pénztárgép

Az 1930-as évek boltjainak hangulatát idézi meg a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó-ipari Múzeum üzleti pénztárgépe; a díszes eszköz az amerikai National Cash Register Company terméke.


64a54c99abb9e8a49a61575f.jpg
Postakürt 1867-ből és tantuszos telefonkészülék 1935-ből

Ugyancsak a múlt század első felébe repít vissza a Postamúzeum 1935-ös nyilvános távbeszélőkészüléke. Magyarországon 1928-ban helyezték üzembe az első 7A1 automata távbeszélő központot, és 1928 és 1932 között tértek át Budapesten a kézi kapcsolásról a gépi kapcsolásra.


64a54e25abb9e8a49a61576e.jpg
A Dunai Vasmű dolgozóinak levele Rákosi elvtárshoz

A borjúbőr kötésű, aranyozott feliratú „A Dunai Vasmű dolgozóinak levele Rákosi elvtárshoz” könyvben több ezer dolgozó aláírása és felajánlása áll egy Rákosi Mátyásnak címzett levél kíséretében, amelyben arra kérik őt, engedélyezze, hogy a város felvehesse Sztálin nevét. A felajánlások sokfélék: vannak, akik több és jobb munkát, nagyobb teljesítményt ígértek, és még a gyerekek is megfogadták, szófogadóan fognak viselkedni – olvasható a dunaújvárosi Intercisa Múzeum tárgyhoz fűzött kommentjében.


64a55d57ae382a737db07d96.jpg
Bátfai József bányakovács átlőtt inge

„Átlőtt ing” – Bátfai József az 1956. december 8-i salgótarjáni sortűz egyik ártatlan áldozata. Ingét, amelyet két helyen átlőttek, és amelyben erőszakos halálát lelte, a család őrizte meg. A fájdalmas emlék 2006-ban került a salgótarjáni Dornyay Béla Múzeumba. (A múzeum kincseiről itt írtunk részletesen.)


64a55dd360f04fbc3a3d8c1c.jpg
Hamerli-kesztyűk, Pécs

Hamerli-kesztyű, 1967 után – olvasható a pécsi Janus Pannonius Múzeum kiállított tárgyához fűzött ismertetőben. „A város kesztyűs mesterei a tapasztalati úton kifejlesztett kesztyűkészítést tudományosan és művészien is elmélyítették, így Pécs az európai kesztyűmanufaktúrák egyik fővárosának számított. Elsősorban a sertéshasszél-megmunkálás mesterfogásaiban, valamint a nappabőr manufakturális kikészítési technológiáiban jeleskedtek. A manufaktúrát 1948-ban államosították, nagyvállalatként túlélte a kommunista érát, a rendszerváltás után pedig újra családi manufaktúraként különleges és egyedi luxustermékeket készít.”


64a689e4723f3060541598f8.jpg
Kiváló Áruk Fóruma, reklám asztali dísz

Bizonyára vannak, akik emlékeznek még arra a védjegyre, amely a belkereskedelmi forgalomba kerülő minőségi termékek elismerését jelezte. Az Országos Piackutató Intézet (OPI) 1967-ben hozta létre a Kiváló Áruk Fórumát. „A reklámakció új színt hozott a szocialista idők termékpiacán, egyben nézőpontváltást is jelentett a magyar hiánygazdaság és a nívótlan tömegáru-piac szürke évtizedei után” – jegyzi meg leírásában Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum.


64a68a80a93205b082260e62.jpg
Komárom megyei nemzetőr csákó és Aknay János Petőfi-portréja (1973)

Különleges Petőfi-portréval képviselteti magát a kiskőrösi Petőfi Emlékmúzeum: Aknay János egy 1973-as, Petőfi születésének 150. évfordulójára készített, falemezre festett olaj-, pasztellképével. (Az emlékmúzeumról képriportunk itt látható.)


64a55fb290ea0ab000dce340.jpg
Páneurópai Piknik feliratú póló 1989-ből

Időutazásunkat 1989-cel zárjuk: a Soproni Múzeum jóvoltából egy Páneurópai Piknik feliratú póló látható. „Az emblematikussá vált trikó a kommunista éra vége, a magyar rendszerváltás és egy új európai nagypolitikai berendezkedés egyik szimbolikus eseményéhez kötődik (...) Június 20-án Debrecenben vetették fel, szervezzenek nagyszabású rendezvényt a vasfüggöny és a Berlini Fal elleni tiltakozásként az osztrák-magyar határon. Az eseményt oda tervezték, ahol Horn Gyula és Alois Mock külügyminiszterek június 27-én szimbolikus gesztussal átvágták a határkerítést. A határőrséggel való egyeztetés után augusztus 19-én 15–18 óra közt ideiglenesen megnyílhatott a határ, hogy osztrákok is részt vehessenek az eseményen. A határszakaszon több ezer kelet-német hagyta el az országot, és jutott el a vágyott szabadságba.”

A Magyar Géniusz vándorkiállítás 2022 áprilisában indult Kecskemétről, majd Gyula, Debrecen, Győr, Szombathely következett. Augusztus végéig Egerben látható, majd szeptembertől Szekszárdon, és 2023 végén érkezik Budapestre.

Nyitókép: Bakay Szilárd altábornagyi egyenruhája, Sztálinos címer, vörös könyv és Bátfai József bányakovács átlőtt inge a 20. századi történelmi teremben a Magyar Géniusz vándorkiállításon, az egri Dobó István Vármúzeumban.

Fotók: Beliczay László / Kultúra.hu