Adler Marianne (1890–1966) zongoraművész hagyatékából került elő Weiner Leó (1885–1960) zeneszerző és zenepedagógus elveszettnek hitt kompozíciója. A kézirategyüttest Brian Lamb Hollandiában élő brit műgyűjtő, orgonista vásárolta meg a budapesti Darabanth Aukciósház online árverésén 2024 februárjában.

Weiner Leó
Weiner Leó

A négykezes zongoraművet Weiner Leó Csongor és Tünde című műve egy részleteként bocsátották árverésre. Lamb a számára elérhető információk alapján nem tudta beazonosítani a kompozíciót, arra gyanakodott, hogy ismeretlen művel áll szemben, ezért Kusz Veronikához, a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársához, Weiner Leó életművének kutatójához fordult segítségért. A szakértő által elvégzett azonosítás során kiderült, hogy a kézirat kétséget kizárólag Weiner tollából való, ám a műnek valóban nincs köze a Csongor és Tünde eddig ismert műalakjához, vagyis a kézirat címlapján – talán idegen kéztől származó – felirat részben téves. Az ugyanitt olvasható „Scherco” [sic!] és „op. 1” megjelölés miatt ugyanakkor felmerült a lehetőség, hogy Weiner elveszettnek hitt első opusza bukkant fel.

Kusz Veronika arról is beszámolt, hogy a  zeneszerző eredetileg vonósötösre komponált Scherzóját már 1905 júniusában, Weiner diplomázása előtt egy évvel eljátszották a budapesti Zeneakadémián, egy évvel később pedig zenekari változata is elhangzott a Budapesti Filharmóniai Társaság hangversenyén. A közönségsiker ellenére Weiner valószínűleg nem volt teljesen elégedett művével – alighanem ezért is maradhatott kéziratban –, de annyi bizonyos, hogy tovább foglalkoztatta a scherzoírás problematikája. Gál György Sándor szerint, aki az 1950-es évek végén hosszas interjúkat folytatott az idős zeneszerzővel, Weiner akkor határolódott el végleg a közkedvelt műtől, amikor sikerült megtalálnia az általa ideálisnak érzett scherzohangütést a Csongor és Tündében. A szerző saját jegyzékei arról tanúskodnak, hogy Weiner a mű kéziratát megsemmisítette, de egy négykezes kivonatról, melyet korábban az Adler családnak adott át feltehetőleg otthoni használatra, megfeledkezhetett. A gyanút, hogy a Weiner keze által lejegyzett ismeretlen mű az op. 1-es „Scherzo” lehet, számos izgalmas zenei és életrajzi tényező igazolja – ezek tudományos bemutatására a közeljövőben a HUN-REN BTK Zenetudományi Intézetben kerül sor.

Brian Lamb, aki gyermekkora óta gyűjt zenei kéziratokat, és szenvedélyesen kutatja a zeneszerzők írásmódja és az interpretációs árnyalatok kapcsolatát, előszeretettel foglalkozik kevésbé előtérben álló komponisták életművével. Ahogy ő maga fogalmazott:

„Minden bizonnyal habókosnak tartanak, de ez engem csöppet sem zavar. Csakis az érdekel, hogy minden arra érdemes zenemű napvilágra kerüljön, és ne csak az unalomig ismert legnagyobb zeneszerzőket játsszák.”

Brian Lamb bevallása szerint műgyűjtői tevékenységének csúcspontja s egyben számára a legszebb 75. születésnapi ajándék a kitűnő korai Weiner-mű felfedezése. A kiadásra és a mű bemutatására vonatkozóan máris megkezdődtek az előkészületek.