Digitálisan hozzáférhetővé teszik Bíró Lajos egyedülálló óceániai gyűjteményét, emellett kutatható formában a kapcsolódó írásos és képi dokumentumokat is publikálják. Tesztüzemmódban Xántus János gyűjtéseinek közös platformon való megjelentetése is elindul ‒ a kutató épp 150 éve tért vissza ázsiai expedíciójáról.

A Néprajzi Múzeum küldetésének tekinti, hogy tárgygyűjteményeit, valamint fotó- és iratanyagát digitálisan is hozzáférhetővé tegye a nagyközönség számára. Ennek jegyében két olyan program is útjára indult, mely a múzeum alapjait képző tengerentúli gyűjtemények és gyűjtőik minél szélesebb körű megismertetését tűzte ki céljául. A meghatározó gyűjtőknek nem csupán tárgygyűjteményeit bocsájtják közre, hanem a kapcsolódó értelmező írásos és képi dokumentumokat is publikálják. A Múzeum Napján mutatkozik be Bíró Lajos zoológus (entomológus), néprajzi gyűjtő óceániai gyűjteménye, majd ezt hamarosan követi Xantus János számos intézménybe „szétszóródott” gyűjtéseinek közös platformon való megjelentetése.

Bíró Lajos gyűjtése

A Néprajzi Múzeum csaknem 150 éves fennállása során közel 15 000 óceániai tárgyat halmozott fel. Ennek több mint egyharmada, 5500 tárgy Bíró Lajos (1856–1931) gyűjtőtevékenységének köszönhető. Ezzel Bíró a múzeum minden bizonnyal legtermékenyebb néprajzi gyűjtője. Ami mindezen túl a Bíró-gyűjtemény tudományos értékét minden korabeli gyűjtemény fölé emeli, az a gyűjteményéhez mellékelt, azt értelmező közel 2500 oldalnyi jegyzete, továbbá több mint 300 fényképfelvétele, amelyek a maguk korában páratlan módon értelmezték az ott élő emberek kultúráját, mindennapi életét.

Bíró tárgyi gyűjteményeiből az elmúlt 120 év során jelentős részeket publikáltak, terepen készült jegyzetei azonban rejtve maradtak még a szakmai közönség előtt is. A Múzeum Napja alkalmából ezt az adósságot kezdi most törleszteni a Néprajzi Múzeum. Nem egyszerűen a jegyzetoldalak fotóit adják közre, hanem ‒ első lépésként ‒ az új-guineai Huon-öbölben készült feljegyzéseinek facsimile formában feldolgozott, és szöveges keresésre alkalmas változatát is publikálják. Emellett elérhetővé teszik az öböl egyik szigetén Bíró által gyűjtött 433 tárgyat az azokat értelmező Bíró-jegyzetekkel linkelve, megkönnyítve a tárgyak és a hozzájuk tartozó gyűjtői információk együttes tanulmányozását.

Xántus János (1825–1894), a múzeum első igazgatója éppen 150 évvel ezelőtt tért vissza csaknem kétéves kelet-ázsiai expedíciójáról, és az általa hazahozott több mint 150 000 természettudományos, néprajzi, iparművészeti tárgy, numizmatikai és könyvészeti tétel két múzeum, a Néprajzi és az Iparművészeti alapjait vetette meg.

A kutatás során összegyűlt dokumentumokat egyetlen digitális felületen tervezik hozzáférhetővé tenni, függetlenül attól, hogy azokat mely intézmény őrzi fizikai valójukban. Az is cél, hogy legalább virtuális formában újra egyesítsék Xántus különböző intézményekben fellelhető gyűjteményeit, megkönnyítve későbbi kutatásukat. A platformon keresztül minél több hazai és külföldi intézményt terveznek bevonni részint az általuk őrzött dokumentumok és tárgyak közzétételével, részint a múzeumi kutatásba való bevonásukkal. Az oldal szintén a Múzeum Napján mutatkozik be, azonban egyelőre folyamatos feltöltés alatt, tesztüzemmódban.

Nyitókép: Bíró Lajos felvétele