Az összeillő részletből két teljes emberalak rajzolódik ki.

Három évvel ezelőtt egy dunaszekcsői ásatáson került elő egy 3-4. századi
tégladarab, amelybe egykor két emberalakot ábrázoló rajzot véstek. Nemrég
szintén a Várhegy újabb omlása következtében került felszínre az egykori tégla
két újabb része.

Az első leletre még 2016-ban sikerült ráakadni a dunaszekcsői Várhegyen,
csak kutatók számára (engedéllyel) megközelíthető, hatóságilag már korábban
lezárt helyszínen. A georadaros kutatás során előkerült 3-4. századi tégladarab
a Janus Pannonius Múzeum állandó Sopianae régészeti kiállításának része lett.

Az újabb fordulat 2019-ben következett be, amikor a helyszínen (egy újabb
omlás következtében) Bíró Zsolt, a Dunaszekcsőért Alapítvány vezetője rálelt a
tégla két újabb részére. Ezáltal a három, teljesen összeillő részletből két
teljes emberalak rajzolódik ki. A legvalószínűbb, hogy egy apát és fiát
láthatunk a korabeli ábrázoláson. Mindketten övet viselnek ugyanis, ami a római
korban a férfiakra volt jellemző. Annyi bizonyos, hogy az immár három megtalált
részlet a teljes téglának csupán a fele lehet, ezért a jövőben újabb részek
kerülhetnek elő.