A közművelődés a kulturális alapellátás meghatározó hálózata. Országunk 3 155 településén működő 6 291 közművelődési intézménye, közösségi színtere, kulturális civil szervezete közel 67 millió látogatót, kulturális érdeklődőt ér el éves szinten.

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valamint a közművelődési alapszolgáltatások, és a közművelődési intézmények és a közösségi színterek követelményeiről szóló 20/2018. (VII. 9.) EMMI rendelet előírja, hogy a községekben közösségi színteret kötelező működtetni, ahol a közművelődési alapszolgáltatások zavartalan biztosítása érdekében legalább egy, legalább középfokú közművelődési szakképzettséggel (szakképesítéssel) rendelkező szakembert kell foglalkoztatni.

A jogszabály alapján az önkormányzatoknak 2021. január 1-jétől kell teljesíteni ezt a kötelezettséget.

Fekete Péter a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a Magyar Kormány támogatásának köszönhetően 5.5 milliárd forintból valósul meg az egyéves időtartamú Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program. A program alapját a 1997. évi CXL. törvény módosítása tette lehetővé, amely kimondta, hogy minden településen szükséges, hogy minimum középfokú végzettségű szakembert alkalmazzanak az önkormányzatok. A most indult programnak köszönhetően a települések élete közösséget összetartó szakemberekkel gazdagodik, hiszen hiába van a művelődésnek tere, ha nincs olyan szakember, aki tartalommal tölti meg azokat.

Szedlacsek Emília szakmai igazgató tájékoztatójában elmondta, a Nemzeti Művelődési Intézet 2013. és 2018 között nagy tapasztalatra tett szert nagyobb létszámú foglalkoztatási programok koordinálásában, és a kapcsolódó képzések, felmérések megszervezésében. A szervezet az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított támogatás révén valósítja meg programot, ennek keretében 2000 fő foglalkoztatására lesz lehetőség közösségi színtereken és közművelődési intézményekben, valamint megvalósul a programhoz kapcsolódóan a foglalkoztatottak szakmai képzése és szakmai tevékenységek elindítása, ezzel segítve az önkormányzatok fentebb jelzett feladatellátási kötelezettségét. Kiemelte, hogy a programba való bekapcsolódással a települési önkormányzatok teljesíteni tudják a jogszabályok által meghatározott képzettségi minimumot. A programhoz való csatlakozás feltétele, hogy az önkormányzat a programba bevont személy továbbfoglalkoztatásáról nyilatkozzon, valamint, hogy erről megállapodást kössön a Nemzeti Művelődési Intézettel.

Szász János, Petőfiszállás polgármestere a program előnyeit az önkormányzatok szemszögéből vette sorra, mint mondta: a Közművelődési Foglalkoztatási és Képzési Program segítséget nyújt a kistelepülések önkormányzatainak, hiszen a foglalkoztatottak bérét egy évig a program finanszírozza, valamint a foglalkoztatottak képzését is a program költségvetése biztosítja.

A programnak köszönhetően a képzést elvégzők képessé válnak a helyi értékek bemutatására, meg tudják szervezni a településükön a közösségi életet, annak eseményeit, programjait, segíteni tudják az amatőr alkotó és előadóművészeti körök működését, bemutatkozási lehetőségeket teremtenek számukra, ezzel elősegítik a tehetséggondozást, a felnőttképzést.

A program költségvetése: 5.5 milliárd Ft
Foglalkoztatási időszak: A program 2020. november 1. – 2021. november 30. között zajlik.
Foglalkoztatottak száma: 2000 fő
Érintett települések száma: min.1500 település

A településeken dolgozó munkatársakat 2020. december 1-jétől 2021. november 30-ig foglalkoztatja a Nemzeti Művelődési Intézet havi bruttó 161000 Ft díjazásért, továbbá a program ideje alatt biztosítja a középfokú és felsőfokú végzettséget nyújtó képzéseket, amely időszakra a foglalkoztatottak megkapják bérüket.

Középfokú képzési csoportok száma: 50 csoport
Óraszáma: 900 óra
Végzettség: Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (Közművelődési szakember II. szakmairányon) OKJ-s középfokú szakképzettség
Felsőfokú képzési csoportok száma: 10 csoport
Óraszáma: 360 óra
Végzettség: Közművelődési szakember I. OKJ-s felsőfokú szakképzettség

Kiemelt kép: Pixabay