A támogatás célja, hogy biztosítsa a közlevéltárakban őrzött maradandó értékű iratanyag szakszerű kezelését, épségben és használható állapotban történő megőrzését és használhatóvá tételét.

A levéltári munka jelentőssége
és fontossága kiemelkedő, hiszen a levéltár a közösségi
emlékezet maga. Amit a szűkebb vagy tágabb közösség megél, azt a levéltárakban kezelik,
vagyis összességében nemzeti identitásunk múltban gyökerező forrása. Levéltáros
szakembereink pedig azok, akik mindezt feldolgozzák, védelmezik, majd
hozzáférhetővé teszik nemcsak jelen generációknak, hanem a jövő
állampolgárainak is. Támogatásuk tehát fontos és az EMMI idén összesen 22,8
millió forinttal segíti szakmai munkájukat illetve technikai fejlesztéseiket.

A támogatási kérelmek benyújtására vonatkozóan közzétett felhívásra 20 intézmény nyújtott be kérelmet.

Fotó forrása: dehír