Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) célja, hogy a lehető legtöbb corvina legyen elérhető a könyvtári tartalomszolgáltatásukban, ezért folyamatosan szerzik be és teszik elérhetővé a kódexek hiányzó digitális másolatait.

Kódexoldal Hunyadi Mátyás mellképével.jpg
Kódexoldal Hunyadi Mátyás mellképével és címerével. Giovanni Francesco Marliano: Epitalamium in nuptiis Blancae Mariae Sfortiae et Johannis Corvini című művéből. Fotó: OSZK

Az OSZK a magyar írott kulturális örökség őrzője, ezzel kiemelt feladatai közt tudja a kulturális emlékezet ébren tartását, a magyar identitáshoz kapcsolódó egyedi és felbecsülhetetlen értékek megőrzését, kutatását, és igyekszik azt minél szélesebb körben a nyilvánosság elé tárni. A nemzeti könyvtár emiatt kiemelt figyelmet fordít Hunyadi Mátyás magyar király (1458–1490) szellemi örökségére, a Corvina könyvtár kódexeire, fontos feladatának tekinti a nagy hírű reneszánsz uralkodói gyűjtemény emlékezetének ápolását. Az uralkodói könyvtárat, amely a legkorábbi volt a maga nemében, 2006-ban az UNESCO a Memory of the World részének nyilvánította.  

„A Corvina könyvtár kódexei olyan tanúi és tanúságtételei a magyar kultúrának, amelyek ugyanúgy rezonálnak hazai, mint nemzetközi kontextusban. Ez a töredékeiben is fontos gyűjtemény nem csupán a magyar, hanem a nemzetközi humanizmus- és reneszánszkutatás egyik állandó, jelentős forráscsoportja, valamint Magyarország egyik kulturális jelölője a világban, ezért nagyfokú szakmaisággal és korunk elvárásaihoz mérten kell ápolnunk” – emelte ki Rózsa Dávid, az OSZK főigazgatója azon az eseményen, amelyen bemutatták a Bibliotheca Corvina Virtualis oldal újabb bővülését.

A főigazgató aláhúzta, másfél évszázados elképzelés az, hogy a szétszóródott corvinákat valamilyen formában sikerüljön újra összegyűjteni. Közel húsz évvel ezelőtt indult meg a fennmaradt és a világ könyvtáraiban szétszórva őrzött kódexek szisztematikus, részletes újrafeldolgozása, amely folyamat azóta már rendkívül sok új eredményt hozott.

„Az Országos Széchényi Könyvtárban társbérletben élünk a humanizmus archívumaival, azzal a 37 corvinával, amely Hunyadi Mátyás egykori könyvtárát létesítette. A források közelében élni nemcsak öröm és kiváltság, hanem felelősség is. Felelősek vagyunk azért, hogyan beszéljük el kiváltságosságunk eredetét, és felelősek vagyunk kiváltságosságunk forrásának áthagyományozásáért is” – emelte ki a főigazgató.

2018–2019-ben rendezte a könyvtár azt a nagyszabású corvinakiállítást, amely az új eredmények alapján, monografikus módon mutatta be Mátyás könyvtárát, különös tekintettel a budai kódexkészítésre, és több szempontból új utakon indította el a kutatást.

Az OSZK célja a Corvina könyvtár virtuális újraegyesítése. Mátyás könyvtárának egytizede, körülbelül kétszáz kötet maradt fenn, Magyarországon kívül 14 ország 44 gyűjteménye őriz még corvinákat. A virtuális újraegyesítés helye az OSZK corvinahonlapja. A külföldi őrzőgyűjtemények közül a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek járult hozzá elsőként ahhoz, hogy a náluk őrzött kilenc corvina teljes digitális másolata felkerülhessen a corvinahonlapra.

2022 tavaszán a projekt új lendületet kapott, az OSZK a teljesség igényével fordult a külföldi őrzőgyűjteményekhez, és folyamatosan beszerzi a corvinák hiányzó digitális másolatait, azokat közzéteszi honlapján. 2022 májusától 2024 májusáig összesen 46 corvina digitális másolatát sikerült megszerezni, valamint 19, már korábban beszerzett tétel közzétételéhez kapott engedélyt az intézmény.