Először mutatkozik be a Bosch+Bosch csoport teljes ívű munkássága.

Az ötven éve megalakult szabadkai Bosch+Bosch csoportról és a hatvanas-hetvenes évek vajdasági neoavantgárd képzőművészeti mozgalmáról ad átfogó képet csaknem 500 műtárgyon keresztül a Ludwig Múzeum péntektől látható kiállítása.

A Bosch+Bosch csoport (1969-1976) egyike volt azoknak a művészeti kollektíváknak, amelyek a hatvanas években Európa-szerte, de a világ más pontjain is sorra jöttek létre a fiatalok körében.

A kor magyar művészeti progressziójának meghatározott sejtjeivel is kapcsolatokat ápoló művészcsoport arculatára jelentős mértékben rányomta bélyegét a határváros kettős kulturális identitásának és nyelvhasználatának tudata. A Bosch+Bosch tolmácsolta a korai magyar avantgárd nemzetközi értékeit a délszláv térség felé, miközben ez utóbbi kortárs törekvéseiről a magyarországi művészeti társadalom felé tudósított. Közvetítő szerepét 1976-ig tartó fennállásának folyamán mindvégig küldetésként értelmezte.

Egy nyelvi és műfaji szempontból érdekfeszítően gazdag történeti anyagot ismerhetünk meg, amelynek elágazásaiban ott találni a városi és a természeti környezetben végbevitt művészi beavatkozásokat, a tájművészetet (land art), a szegényes művészetet (arte povera), a projektművészetet (project art), az írott és a grafovizuális költészetet, a szöveges és fogalmi típusú konceptuális művészetet, a vizuális jeltant, a művészi képregényt, a hangköltészetet, a magatartásművészetet (behavioural art), az akcióművészetet, a művészi performanszot, a küldeményművészetet (mail art) és a művészkönyv műfaját.

A kiállítás a Bosch+Bosch csoport (Csernik Attila, Kerekes László, Ladik Katalin, Slavko Matkovic, Szalma László Szombathy Bálint és Ante Vukov), a Kod csoport (Slavko Bogdanovic, Mirko Radojicic, Slobodan Tisma és Peda Vranesevic), valamint Ács József, Vladimir Kopicl, Petrik Pál, Bogdanka Poznanovic és a Verbumprogram munkáiból válogat.

A Dorotea Fotivec és Szombathy Bálint által rendezett tárlat a zágrábi Avantgárd Múzeum – Marinko Sudac Gyűjtemény jóvoltából és egyéb forrásokból kerül közönség elé, első ízben mutatva be a Bosch+Bosch csoport teljes ívű munkásságát.

A válogatás november 17-ig látható a Ludwig Múzeumban, majd horvátországi, szerbiai és csehországi helyszíneken is bemutatkozik.

A kiállításhoz kapcsolódóan a Ludwig Múzeum a Vajdasági Baráti Egyesülettel közösen Busszal a múzeumba címmel oktatási projektet is szervez, amelynek keretében több száz vajdasági középiskolás és egyetemista budapesti látogatását teszi lehetővé.

Forrás és fotók: Ludwig Múzeum – Kortárs Művészetek Múzeuma