A zenei rendezvénysorozat első napján a Random Trip együttes zenél a Római Magyar Akadémiának otthont adó Falconieri-palota Liszt-termében. A zenekar neve nem ismeretlen a római közönség számára, hiszen 2017 nyarán már felléptek a római Monk klubban. Másnap a fesztivál Diószegi Benjámin koncertjével folytatódik. A fiatal zongoraművész az idei Bukaresti Magyar Zene Fesztivál nyertese volt, Rómában pedig Liszt Ferenc és Fryderyk Chopin műveit adja elő. A LiberaMente Musica fesztivál pénteken a Zagar együttes Mirror of Mind című koncertjével ér véget.

A Római Magyar Akadémia egy a Ludwig Múzeummal közösen szervezett kiállítással is felidézi a rendszerváltást és a megelőző évtizedek magyar neoavantgárd képzőművészetét: Az áthágás technikái című tárlat még 2020. január 6-ig látható a Palazzo Esposizioniban.

A kiállítás törzsanyagát a konceptuális, fotó alapú munkák képezik. Az 1960-as, 1970-es évekre fókuszáló tárlat azokat a művészi pozíciókat vonultatja fel, amelyek nem pusztán a hagyományos esztétikai keretek kitágítását tűzték ki célul, hanem tartalmuk, médiumuk vagy megvalósulásuk körülményei révén a kor hivatalos felfogásával is szembehelyezkedtek.

A római közönség Attalai Gábor, Baranyay András, Beke László, Csiky Tibor, Drozdik Orsolya, Ficzek Ferenc, Galántai György, Gellér B. István, Gulyás Gyula, Hajas Tibor, Halász Károly, Haris László, Károlyi Zsigmond, Kele Judit, Ladik Katalin, Lakner László, Maurer Dóra, Pauer Gyula, Pinczehelyi Sándor, Szentjóby Tamás, Szijártó Kálmán, Szilágyi Lenke, Szombathy Bálint és Tót Endre munkáival találkozhat a Palazzo Esposizioniban.