Találkozás címmel nyílt Erős Apolka Munkácsy Mihály-díjas szobrászművész legújabb kiállítása a MANK Galériában. A több mint 80 alkotást felvonultató tárlat a szellemiség keresését, a másokkal való valódi találkozásokat, vagy éppen a jó és a rossz küzdelmét állítja középpontba.

A művész szobrainak karaktere sajátos anyaghasználatának és egyedi formaképzésének eredménye. „Lehetőségem szerint plasztikáimat magam alakítom a vázlatrajzoktól a patinát lezáró viaszréteg felviteléig” – mondta el Apolka.

Plasztikáit viaszlapokból szabásminták mentén hajtja, feszíti hordozómagjukra. Rögzítésük és a művész felületképzése eredményeként szegecselt, pántolt struktúrák alakulnak szoborfelületté. A metodika új dimenziókat tár fel, a szobrok kéregszerű volta, a mintázott anyag héjszerkezete lehetőséget ad a belső terek szoborfelület-igényű- és gazdagságú alakítására, ezáltal a művész számára oly fontos belső tartalmak, belső terek sejtelmes ráutalására. Nem a látható karakterjegyek leolvasása, leképezése foglalkoztatja, hanem az azokat kialakító szellemi háttér.

Erős Apolka fiainak portréfragmentumai, a külső és a belső felületükön egyaránt mintázott arcrészletek színes „párnákkal”, kamaszos, álomszerű víziókkal kombinálódnak, így szabadon értelmezve kapcsolódnak be a klasszikus portrészobrászat körébe és újra is értelmezik azt.

A kiállításon is látható Sziámi sorozat strukturális alapjai kettős torzók. Gondolati háttere az a teológiai-ontológiai elképzelés, amely szerint az ember eredetileg kétnemű, androgün. A kettő lét közti feszültség azonosságként oldódik fel a szellemben, nem válik szét. A két pólus dinamikája, alá- és fölérendeltsége, párhuzama táncol a szobrokban úgy, mint önmagunkban, mindannyiunkban.

„Hiszem, hogy labirintusok ide vagy oda, de a megismerés útja bejárható. Az így felfedezett belső táj egyedi, ahogy a megtalálását hirdető, felszabadító érzés is mindenkinél más és más. Merengés ez múltról, szembenézés a jelennel, de semmiképp sem fantáziálás a jövőről. Ez a kiállítás a jelen megéléséről, a találkozások kiteljesedéséről szól” – mondta a kiállítás kapcsán a művész.

A kiállítás kísérőrendezvényeként szeptember 19-én Hogyan hat a szobrászat és a food design egymásra? címmel Erős Apolka és Chován Dóra food designer egy belső utazásra hív mindenkit, amit ezúttal a szobrok és az ételek segítségével élhetünk át. A tárlatvezetés során a kiállítás négy fő állomását járjuk végig, amely során az ételek minden érzékszervre hatóan közvetítik a szobrok üzenetét.

Fotó: Kultúra.hu/Csákvári Zsigmond