A következőket olvashatjuk a kiállítás leírásában: „Khoncz István a kép és szó jelentéstársító erejét zavarba ejtő módon ütköztető munkái legfontosabb és leggyakoribb eleme a humor.

A művész a csak rá jellemző szarkazmussal destruálja az általa megidézett fogalmakat, képtársításokat vagy akár szakrális jelölőfunkciókat. Mindeközben előszeretettel rombolja az emlékezetpolitika különféle szándékú újraértelmező mechanizmusait és az emlékezet befolyásolására reflektáló, ma oly népszerű műalkotássémákat egyaránt. Talán már a fentiekből is kitűnt, hogy témaválasztását, alkotói gyakorlatát meglepő sokszínűség jellemzi.

Táblaképek mellett fotókat, ready made-ket, assemblage-okat készít, vitriolos humorú művészeti kritikákat is írt.

Khoncz végső soron a ma oly kényes, számtalan szempontból is magyarázatra szoruló esztétikai, művészeti és filozófiai fogalmainkat kérdőjelezi meg alkotásaival. Kétségek közé állít bennünket, hogy a sokszor rutinszerűen vagy olykor tudálékossággal használt definícióink, képzettársításaink mögé nézzünk, hogy kritika alá vonja a sokszor evidens vagy épp közhelyszerű gondolkodásunk sémáit. Ez az önvizsgálat néha elkerülhetetlen, s még ha nem is éri el minden esetben a célját – a művész szavaival élve –, ez azért »Ártani nem árt«!”

A nyitóképen a művész alkotásának részlete látható. Képek forrása: Szikra Képzőművészeti Bemutatóterem.