A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából a kultúra képviselőit Magyar Érdemrenddel, valamint Magyar Arany, Ezüst és Bronz Érdemkereszttel ismerték el.

A köztársasági elnök a miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozta

a magyar épített örökség megóvását számos történeti jelentőségű belső tér kimagasló minőségű felújításával és művészi igényű rekonstrukciójával szolgáló életútja elismeréseként Baliga Kornél Ferenczy Noémi-díjas tervezőművész, építész részére,

számos műemléképület felújítása, restaurálása során végzett kimagasló színvonalú munkája, valamint a restaurátorképzésben folytatott több évtizedes oktatói tevékenysége elismeréseként Bóna István DLA Munkácsy Mihály-díjas festő-restaurátor művész, egyetemi docens, a  Magyar Képzőművészeti Egyetem Restaurátor Tanszékének megbízott tanszékvezetője részére,

a Szegedi Kortárs Balett társulatában folytatott, kimagasló színvonalú előadóművészi tevékenysége elismeréseként Czár Gergely Harangozó Gyula-díjas táncművész, a  Szegedi Kortárs Balett koreográfus-asszisztense, próbavezetője részére,

a kultúra embernemesítő küldetését szolgáló művészi pályája, kiemelkedő életútja elismeréseként Csernák Árpád színművész, író, szerkesztő, a Búvópatak című havilap alapító főszerkesztője részére,

a magyar organikus építészeti irányzatot képviselő tervezőművészi pályája, kimagasló főépítészi, oktatói tevékenysége, valamint Makovecz Imre szellemi örökségének ápolásában vállalt szerepe elismeréseként Csernyus Lőrinc Ybl Miklós-díjas építész, művészeti szakíró, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Csenger és Makó város főépítésze, a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának volt vezetője részére,

a magyar népzene- és néptánckincs továbbadását szolgáló több évtizedes gyűjtőmunkája, valamint magas színvonalú előadói és oktatói tevékenysége elismeréseként Fábián Éva énekes-mesemondó, az Óbudai Népzenei Iskola népi énektanára részére,

három évtizedes kiemelkedő művészi, koreográfusi és táncpedagógusi tevékenysége, valamint sikeres intézményvezetői munkája elismeréseként Földi Béla Harangozó Gyula-díjas táncművész, koreográfus, a Budapest Táncszínház alapító igazgatója részére,

nemzetközi szinten is jelentős, a  hazai kulturális életet gazdagító művészi és zenepedagógusi pályája, valamint magas szintű tanszékvezetői munkája elismeréseként dr. Gábos Judit zongoraművész, az  Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi és Művészeti Kara Zenei Intézetének egyetemi tanára, volt tanszékvezetője részére,

nagy hatású zeneszerzői, orgonaművészi és zenepedagógiai pályafutása, valamint a  protestáns egyházzenei művészetben évtizedek óta betöltött meghatározó szerepe elismeréseként dr. Gárdonyi Zsolt zeneszerző, orgonaművész, a  Würzburgi Zeneművészeti Főiskola nyugalmazott professzora részére,

kiemelkedő színvonalú filmesztétikai, kritikai, szerkesztői tevékenysége, illetve a  filmtudomány területén végzett példaértékű oktatói munkája elismeréseként dr. Gelencsér Gábor Balázs Béla-díjas esztéta, az  Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Művészetelméleti és Médiakutatási Intézetének egyetemi docense részére,

több mint két évtizedes művészi, illetve sokrétű művészetpedagógiai munkája elismeréseként dr. Hegyi Csaba festőművész, a  Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának dékánhelyettese, a  Képzőművészeti Intézet Festészet Tanszékének egyetemi docense részére,

a hazai művészeti életet gazdagító sokszínű tevékenysége, valamint kiváló vezetői munkája elismeréseként Herboly Domonkos, a  Nemzeti Filharmonikusok főigazgatója, a  Magyar Szimfonikus Zenekarok Szövetségének elnöke részére,

a nagy múltú népi kézműves-hagyományok megőrzése és továbbfejlesztése érdekében végzett kiemelkedő szervezőtevékenysége elismeréseként Igyártó Gabriella Bessenyei György-díjas kulturális menedzser, a  Népművészeti Egyesületek Szövetségének ügyvezető igazgatója, a Folklórfesztiválok Magyarországi Szövetségének alelnöke, a Magyar Népművészeti Tanács tagja részére,

a Kárpát-medence és Magyarország rejtett csodáinak széles körű megismertetését szolgáló fotóriporteri, szerkesztői és írói munkája elismeréseként Kaiser Ottó fotográfus, fotóriporter, a Könyvjelző és a Hungaricum című kulturális magazinok alapító főszerkesztője részére,

a magyarországi és a határainkon túli magyar épített örökség védelmének szentelt életműve, értékteremtő építészeti tervezői tevékenysége elismeréseként Káldi Gyula Pro Architectura- és Forster Gyula-díjas építész, a Teleki László Alapítvány kurátora részére,

kiemelkedő művészi munkája, valamint a magyar kultúra franciaországi megismertetése és a  magyar–francia kulturális hatások vizsgálata terén végzett több évtizedes tevékenysége elismeréseként Karátson Endre író, irodalomtörténész, a Charles de Gaulle – Lille 3 Egyetem professor emeritusa részére,

a hazai forgatókönyvírás színvonalának emeléséhez hozzájáruló kiemelkedő színvonalú, főként magyar történelmi témájú könyvei elismeréseként dr. Köbli Norbert Balázs Béla-díjas forgatókönyvíró, érdemes művész, a  Magyar Forgatókönyvírók Egyesületének alapító elnöke részére,

a magyar népzenei kultúra átörökítését szolgáló, több évtizedes, magas színvonalú zenészi és zenepedagógusi pályája elismeréseként Lányi György, a Népművészet Ifjú Mestere díjas népzenész, zenetanár, a  Magonc és a Téka Együttes alapító tagja részére,

a magyar irodalom és egyéb kulturális értékek észtországi bemutatása terén végzett értékes tevékenysége elismeréseként Leidi Veskis, az Észt Nyelv Intézetének nyugalmazott munkatársa, volt felelős szerkesztő részére,

a magyar jazzoktatásban betöltött úttörő szerepe, a Kodolányi János Egyetem Modern Zene Tanszékének megalapítása és a modern zenei képzés megújítása érdekében végzett sokrétű szakmai munkája elismeréseként Mits Gergely jazz-zenész, a Kodolányi János Egyetem Kreatív Iparágak Intézete Modern Zene Tanszékének vezetője és marketingkapcsolatok igazgatója részére,

kiemelkedő régizenei és zenekarvezetői művészi munkája, valamint értékes zenetörténeti kutatásai elismeréseként Németh Pál Liszt Ferenc-díjas fuvolaművész, karmester, a Savaria Barokk zenekar alapítója részére,

több évtizedes, nemzetközi szinten is nagyra értékelt szakmai munkája elismeréseként Rácz Pál aranykoszorús hegedűkészítő mester, a Paganini Music Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. vezetője részére,

a múzeumi digitalizáció elindítását és felügyeletét, valamint számos beruházás szakmai vezetését magába foglaló, kiváló muzeológiai, tudományos és vezetői munkája elismeréseként Rezi-Kató Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum általános főigazgató-helyettese részére,

jelentős irodalom- és kultúratudományi kutatásai, művészetelméleti illetve -közvetítői tevékenysége, valamint a modern és kortárs francia költészet területén folytatott műfordítói és több évtizedes oktatói munkája elismeréseként dr. Sepsi Enikő műfordító, művészetelméleti szakíró, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének vezetője, a Benda Kálmán Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szakkollégium alapító igazgatója, egyetemi tanára részére,

a hagyományokból építkező, mégis a műfaj és a technika kereteit feszegető, ugyanakkor festői indíttatású grafikái, nemzetközi szinten is elismert alkotóművészete, illetve közel négy évtizedes, magas színvonalú és a határokon átívelő képzőművészeti mozgalmak iránt elkötelezett szakmai tevékenysége elismeréseként dr. Szepessy Béla István grafikusművész, a  Nyíregyházi Egyetem Vizuális Kultúra Intézetének igazgatója, egyetemi tanár, a Nemzetközi Fametsző Művésztelep vezetője részére,

a Magyar Nemzeti Múzeum kötelékében több mint két évtizede magas szakmai színvonalon végzett régészeti és tudományos munkája, valamint elhivatott oktatói és vezetői tevékenysége elismeréseként dr. Tomka Gábor, a Magyar Nemzeti Múzeum Főigazgatóságának gyűjteményi főigazgató-helyettese részére,

Magyarországon és külhonban egyaránt nagyra értékelt, a  magyar írásbeliség ápolását szolgáló pályája elismeréseként Tóth László József Attila-díjas költő, író, műfordító, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja részére,

olvasóit a  mulandóság léttapasztalatával szembesítő, ugyanakkor különös nyelvi játékossággal és egy újszerű versnyelv megteremtésével fémjelzett lírai alkotásai elismeréseként Végh Attila József Attila-díjas költő, próza- és esszéíró részére,

sikeres zongoraművészi pályafutása, különösen a 20. századi magyar zeneszerzők műveinek népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége, valamint eredményes oktatói munkája elismeréseként Virág Emese Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ének Tanszékének egyetemi docense részére,

a magyar irodalom romániai megismertetése és népszerűsítése, valamint a  magyar–román műfordítói szakma új nemzedékének kinevelése terén végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Volceanov George, a filológia doktora, műfordító, lexikográfus, a Bukaresti Spiru Haret és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának egyetemi tanára részére,

sokoldalú alkotói-kutatói pályafutása során a  magyar és a német irodalom kapcsolatainak kutatásában elért eredményei, neoavantgárd stílusú alkotásai, valamint szerkesztői és irodalomszervezői munkája elismeréseként dr. Zsávolya Zoltán József Attila- és Gérecz Attila-díjas író, költő, irodalomtörténész, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karának könyvtárosa részére.

A köztársasági elnök a miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta

a magyar kultúra, különösen a  komolyzene ápolása, valamint Magyarország külföldi jó hírnevének erősítése iránt elkötelezett, kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Ács János karmester, a debreceni Csokonai Színház operaszekciójának zenei igazgatója részére,

a magyar zeneművészet hollandiai megismertetése és népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Annet Weijermars-Corver, a hollandiai Huygens-fesztivál elnöke részére,

a magyar zenei kultúra, a bartóki és kodályi hagyományok belgiumi megismertetését szolgáló áldozatos tevékenysége, különösen a Bartók Szimpózium rendezvénysorozat szervezése során végzett magas szintű szakmai munkája elismeréseként Carl Van Eyndhoven, a belgiumi Bartók Archívum elnöke, a Leuveni Katolikus Egyetem LUCA Művészeti Iskola egyetemi oktatója és kutatója részére,

a történelemtudományok és a székelyföldi helytörténeti kutatások területén elért eredményei, valamint a helyi közösséget építő tevékenysége elismeréseként Cserey Zoltán Mihály helytörténész, a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum volt igazgatója részére,

kiemelkedő műfordítói tevékenysége, valamint a  lengyel–magyar irodalmi kapcsolatok előmozdítását szolgáló szakmai munkája elismeréseként Éles Márta műfordító részére,

fotóművészeti tevékenysége mellett a  magyar fotótechnika-történeti és fotótörténeti kutatás területén végzett egyedi kutatómunkája, valamint a fotómuzeológusi képzés szakmai feltételeinek kidolgozásában betöltött szerepe elismeréseként Fejér Zoltán György fotográfus, fotótechnika-történész, a Magyar Fotótörténeti Társaság alapítója részére,

prózai és énekes szerepekben egyaránt kiemelkedő művészi tevékenysége elismeréseként Ferencz Valentin, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze részére,

az Eiffel Műhelyház kialakítása során nagy hozzáértéssel végzett munkája elismeréseként dr. Főző Virág Zsuzsanna, a Magyar Állami Operaház főigazgató-helyettese részére,

több évtizedes kamaraművészi és zongorakísérői pályafutása, valamint eredményes oktatói munkája elismeréseként Gyökér Gabriella, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ének Tanszékének művésztanára, zongorakísérője részére,

példaértékű képzőművészi pályája, valamint az  1956-os forradalom és szabadságharc elvei melletti bátor kiállása elismeréseként Hervai Katalin Margit képzőművész, grafikus, pedagógus részére,

közel három évtizede nagy szakmai hozzáértéssel végzett múzeumvezetői munkája, valamint Szolnok város kulturális életét gazdagító szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként dr. Horváth László Csaba, a szolnoki Damjanich János Múzeum igazgatója részére,

a magyar kulturális értékek közvetítése, a város és térsége életének színesítése, illetve az ifjúság zenei nevelése terén egyaránt jelentős szakmai munkája elismeréseként Ignácz Ervin, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója részére,

Veszprém és térsége kulturális fejlődése érdekében több mint huszonöt éve töretlen lelkesedéssel és kreativitással végzett kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Kellerné Egresi Zsuzsanna, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatóhelyettes-kreatív menedzsere részére,

Komárom város társadalmi és kulturális értékeinek megőrzése és továbbörökítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként dr. Keszegh Margit ügyvéd, a Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület elnöke részére,

a kortárs magyar irodalmat egyedi stílusú alkotásaival gazdagító, értékteremtő írói munkája elismeréseként Kötter Tamás író, ügyvéd részére,

a rozsnyói járásban végzett közösségépítő, hagyomány- és identitásőrző zenepedagógusi, karvezetői tevékenysége elismeréseként Máté László zenepedagógus, karmester részére,

a Kárpát-medencei, különösen a Békés megyei néptánchagyomány megőrzése és közkinccsé tétele érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Mlinár Pál Csokonai Vitéz Mihály-díjas néptánc-pedagógus, a  Balassi Közalapítvány művészeti igazgatója, a Viharsarok Táncszínház ügyvezető igazgatója részére,

Mosonmagyaróvár értékeinek továbbadása, különösen Flesch Károly hegedűművész életművének gondozása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Moldoványi Géza fotográfus, a Fejes Józsefné Zenei Alapítvány kuratóriumának tiszteletbeli elnöke, a Flesch Károly Nemzetközi Hegedűverseny alapítója részére,

a magyar történelem eseményeinek és a magyar kultúra értékeinek angol nyelven való megismertetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Papp Faber Erika fordító, műfordító részére,

a zeneművészet iránt elkötelezett küldetéstudattól áthatott több évtizedes, magas színvonalú munkája elismeréseként Patkós Imre, a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. ügyvezető szakmai igazgatója részére,

a magyar és a közép-európai zenei kultúra lengyelországi népszerűsítését szolgáló tevékenysége elismeréseként dr. Rafał Wiśniewski, a  varsói Nemzeti Kulturális Központ igazgatója, a  Stefan Wyszyński Katolikus Egyetem Kultúrszociológia Tanszékének vezetője részére,

szóló-, kamara- és zenekari művészként egyaránt értékes és nagy sikerű művészi munkája elismeréseként Rudolf András brácsaművész, kamaraművész, a budapesti Haydn Vonósnégyes és a Magyar Vonóstrió alapító tagja, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar szólamvezetője részére,

a tradicionális cigány-, verbunkos-, illetve népzene virtuóz tolmácsolójaként és zenekarvezetőként több mint öt évtizede kimagasló színvonalon végzett művészi munkája, valamint a zenei utánpótlás nevelése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Szalai Antal nyugállományú alezredes, prímás, a Honvéd Együttes népi zenekarának művészeti vezetője részére,

a Néprajzi Múzeum költözésével és kiállításai állományvédelmi feladataival összefüggő, a  múzeumi műtárgykincs biztonsága érdekében végzett felelősségteljes munkája elismeréseként Tumpek Etelka, a Néprajzi Múzeum műtárgyvédelmi és restaurátor főosztályának vezetője részére,

a népművészet és a fafaragás területén folytatott értékmentő és közösségépítő tevékenysége elismeréseként Ulman István fafaragó népi iparművész, a népművészet mestere részére,

utánozhatatlan stílusa, kivételes jellemábrázolása, emlékezetes alakításai elismeréseként Váry Károly, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház színművésze részére,

a magyar tudomány hírnevét öregbítő, több évtizedes, innovatív kutatói és iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként Wiesława Mayer, a Varsói Liszt Intézet – Magyar Kulturális Központ titkárságvezetője részére.

A köztársasági elnök a miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta

a magyar néptánc népszerűségét különleges és színvonalas marketingprojektekkel növelő szakmai munkája elismeréseként Aradvári László, a Magyar Nemzeti Táncegyüttes menedzsere részére,

az Óbudai Danubia Zenekar megújítása és sikeres működtetése érdekében végzett magas színvonalú munkája elismeréseként Ács Péter, az Óbudai Danubia Nonprofit Kft. ügyvezetője részére,

a Magyar Nemzeti Múzeumban két évtizede végzett magas szintű munkája, különösen a Kereszt-tűzben és a Wittelsbachok – Sisi családja című kiállítás tervezése és megrendezése során végzett tevékenysége elismeréseként Bak Andrea, a Magyar Nemzeti Múzeum kiállításrendező csoportjának vezetője részére,

kimagasló és példamutató szakmai munkája elismeréseként Balaban Cristina balettművész, magántáncos részére,

a magyar cirkusz- és artistaművészet népszerűsítése, illetve a  szakma hagyományainak átadása, valamint példaértékű karitatív tevékenysége elismeréseként Balog Ibolya „Zozo Mama” artistaművész részére,

kiváló alakításai, sokszínű szakmai tevékenysége elismeréseként Czitor Attila színművész, a Békéscsabai Jókai Színház tagja részére,

a filmművészet iránt elkötelezett több évtizedes szakmai és közösségépítő munkája, a mozit más művészeti ágakkal összekapcsoló, újító és értékteremtő közművelődési életpályája elismeréseként Demeter István Ferenc, a Tisza Mozi Kft. ügyvezetője részére,

a magyar cirkusz- és artistaművészet népszerűsítése, illetve hagyományainak megőrzése érdekében végzett példaértékű tevékenysége elismeréseként Donnert Károlyné artistaművész, a Jövő Cirkusza Alapítvány elnöke részére,

a kortárs tánc és a néptánc műfajokban nyújtott előadóművészi teljesítménye elismeréseként Emődi Attila táncművész, az egri Gárdonyi Géza Színház – GG Tánc Eger tánckari tagja részére,

az autentikus moldvai és csángó dallamvilágot számtalan hazai felnőtt és gyermektáncház szervezésével népszerűsítő előadóművészi munkája elismeréseként Endrődi Szabolcs zenész, a Berka együttes alapítója részére,

egyedülálló hagyományőrző tevékenysége, valamint sokoldalú képzőművészeti alkotómunkája elismeréseként Gáti Mariann képzőművész, a faddi Mítosz Mesegaléria alapítója részére,

a gyermekek tánc iránti szeretetét tápláló kultúraközvetítői és szervezői tevékenysége elismeréseként Gimesi-Kramár Judit, a Székesfehérvári Balett Színház produkciós menedzsere részére,

az autentikus népművészet hagyományainak továbbadását és széles körű népszerűsítését szolgáló, a táncházmozgalmat erősítő szakmai munkája elismeréseként Gősi Anett, a Táncház Egyesület kulturális menedzsere részére,

kiváló közönségszervező és közösségépítő tevékenysége elismeréseként Gruber Erika, a Budapest Bábszínház Nonprofit Kft. szervezési vezetője részére,

több évtizedes értékőrző szakmai pályája elismeréseként Gulyásné Somogyi Klára könyvtáros, a  Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Könyvtárának igazgatója, a  Magyar Könyvtárosok Egyesülete Zenei Szervezetének vezetőségi tagja részére,

magas színvonalú előadói és táncművészeti tevékenysége elismeréseként Hortobágyi Brigitta, a Bozsik Yvette Társulat táncművésze részére,

nagy szakmai tudással évtizedek óta magas színvonalon végzett munkája elismeréseként Illyés Ákos, a Vígszínház főmérnöke részére,

a hazai kortárs-modern tánc területén végzett kimagasló előadó-művészi tevékenysége elismeréseként Kiss Róbert, a Szegedi Kortárs Balett táncművésze részére,

a prózai színészet és az operajátszás mellett az irodalom és a fotózás terén is értékteremtő művészi munkája, illetve a helyi közművelődés és közösségépítés iránt elkötelezett, önzetlen tevékenysége elismeréseként Laczkó Vass Róbert színművész, énekművész, a Kolozsvári Állami Magyar Színház tagja részére,

a népi szövés-hímzés terén végzett, a nemzeti identitást erősítő értékes, egyedi tárgyalkotó művészete, valamint jelentős szervező és közösségépítő tevékenysége elismeréseként Nyikus Anna szövő-hímző népi iparművész, szakoktató részére,

négy évtizedes ötletgazdag, problémaérzékeny és értékközpontú, az  ifjúság nevelése iránt elkötelezett rendezvényszervező munkája elismeréseként Pap Béla világzenei fesztiválszervező, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. kulturális menedzsere részére,

a magyar cirkusz- és artistaművészet népszerűsítése, hagyományainak megőrzése érdekében végzett értékteremtő tevékenysége elismeréseként Sályik János Andrásné artistaművész, a Baross Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium szakmai oktatója részére,

az együttes produkcióinak méltó technikai megjelenítését támogató, magas színvonalú szakmai munkája elismeréseként Szacsuri Zoltán, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. műszaki vezetője részére,

magas színvonalú, számos hiteles és szórakoztató karakterszerep megformálását magába foglaló művészi munkája elismeréseként Szakács Attila balettművész, balettmester, a Magyar Nemzeti Balett címzetes magántáncosa részére,

kimagasló és a közönség kulturális élményeit gazdagító művészi munkája elismeréseként Timofeev Dmitry balettművész, a Magyar Nemzeti Balett principálja részére,

kimagasló előadói és értékteremtő szakmai tevékenysége elismeréseként Unger Balázs, a  Cimbaliband Zenekar művészeti vezetője, a  gödöllői Frédéric Chopin Zenei Alapfokú Művészeti Iskola Népzene Tanszakának népi hegedű-, brácsa-, bőgő- és cimbalomtanára részére,

a színházi videótárak kialakítása, illetve a színházi mozgóképkultúra megalapozása terén egyaránt jelentős tevékenysége elismeréseként Vámos Zoltán, a Baross Imre Artistaképző Iskola tanára, a Békéscsabai Jókai Színház videótár-vezetője részére,

kivételesen megbízható és innovatív szakmai munkája elismeréseként Varga Katalin, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház női szabótár-vezetője részére.

A köztársasági elnök a miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést adományozta

az együttes előadásainak látványvilágát szolgáló munkája elismeréseként Gömör Zsuzsanna, a Honvéd Együttes Művészeti Nonprofit Kft. öltöztető-szabója részére,

összetett lelki folyamatok és történelmi témák ábrázolásával foglalkozó regényei, a magyar múlt és jelen között hidat képező értékes írói munkássága elismeréseként Horányi Katalin szépíró, pszichoterapeuta részére,

példaértékű szakértelemmel, szorgalommal és emberséggel végzett szakmai munkája elismeréseként Laurinyecz Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház festőtárának vezetője részére,

több mint öt évtizeden át magas színvonalon végzett munkája, szervezői és vezetői érdemei elismeréseként Losoncz Piroska, a magyarkanizsai Alapfokú Zeneiskola nyugalmazott zenetanára és volt központvezetője, a Harmonikabarátok Egyesülete Harmonikazenekarának karmestere és vezetője részére,

elhivatott, különösen a kortárs tánc terén kimagasló művészi tevékenysége elismeréseként Mádi László, a Közép-Európa Táncszínház táncművésze részére,

a jelmezkészítő szakma területén ötven esztendőn át végzett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréseként Méreg Marianna, a Katona József Színház színházi-jelmez férfiszabója részére,

elsőrangú szakmai munkája elismeréseként Morvai Kristóf, a Magyar Nemzeti Balett balettművésze részére,

magas színvonalú előadó-művészeti munkája és nemzeti értékeink, hagyományaink megőrzése és továbbadása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Nagy Szilárd énekes, színész, rendezvényszervező részére,

értékteremtő színházművészeti és könnyűzenei tevékenysége elismeréseként dr. Ragány Misa színművész, énekes részére,

kivételesen precíz és felelősségteljes szakmai munkája elismeréseként Vacsi Dávid, a Békéscsabai Jókai Színház műszaki vezetője részére.