Az idén nyolcvanéves Bak Imre jubileumát az acb Galéria hármas kiállítással ünnepli.

Az acb Galéria terében a művész legújabb művei mutatkoznak be, míg az acb NA-ban és az acb Attachmentben válogatást láthatunk az 1960-as és 1990-es évek közötti időszak több festői perióduson átívelő anyagából. Ez utóbbiak olyan művekre fókuszálnak, amelyeket soha, vagy évtizedek óta nem láthatott kiállítva a közönség.

A több mint ötvenéves alkotói karrier egy-egy jellegzetes művének megidézésével végigkövethetjük Bak Imre művészetének változatos, de következetes alakulását, az életművén végigvonuló festészeti problémafelvetéseit.

A 2019-es festménysorozat programadó műve egy monumentális formázott festmény.  A Graffiti kompozíciója élénk színű négyszögekből és sávokból áll, téglalap formáját minden oldalán egy-egy, szintén téglalap alakú nyúlvány bontja meg. A festmény hagyományos kereteiből való kilépés bevonja a mű környezetét a kép terébe, kiterjesztve a műalkotás határait a galéria falsíkjára. A mű vegytiszta megvalósulása Bak Imre „háromdimenziós festészetének” .

Az acb NA-ban bemutatott anyag a 60-as évek végének képeivel indul, azt a korszakot reprezentálva, amikor Bak Imre lokális és személyes stílusjegyek kialakításával a saját útjára lépett. A válogatás az 1970-es évek végéig öleli fel művészi praxisának jellegzetes állomásait, bepillantást nyújtva konceptuális korszakába, és az azt követő strukturalista periódus állomásaiba is.

Az acb Attachmentben a Bak Imre művészetében az 1980-as évek elején bekövetkezett radikális, posztmodern fordulatának néhány jellegzetes darabját láthatjuk. Harsány, a geometria szigorúságát időlegesen háttérbe szorító kompozícióin különféle jelanyagok szerveződnek képi egységekké. A kiállítóteret uraló 2x3 méteres alkotás pedig már a motivikus egyszerűsödés, a nagyobb színfelületek, és az építészeti inspiráció jegyében fogant kilencvenes évekbeli időszakát képviseli a művésznek.

A nagyszabású hármas kiállítás tisztelgés Bak Imre páratlan, az elmúlt ötven év absztrakt művészetének nemzetközi szinten is jelentős pályája előtt.

A kiállítás az NKA támogatásával valósult meg.