Folyamatosan nő az online hozzáférhető régi szabadalmak és védjegyek száma a Hungaricana közgyűjteményi portálon. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) Frecskay János Szakkönyvtárában őrzött kiadványok közül most újabb, közel 25 ezer oldalnyi érhető el a hungaricana.hu oldalon.

2021-ben kezdődött meg az SZTNH digitalizálási projektje, amelynek eredményeként eddig közel 450 ezer oldalnyi dokumentum elektronikus archiválási munkái valósultak meg. Ezáltal egy olyan egyedi dokumentumgyűjtemény vált elérhetővé, amely segítheti a jog- és technikatörténeti kutatásokat. A tavaly lezajlott folyamat során többek között a XX. század eleji Védjegylajstromok, a Központi Védjegyértesítők 1901 és 1949 közötti számai, valamint a hivatal első húsz évéből származó több, mint 65 ezer szabadalmi leírás vált egyszerűen elérhetővé a kutatók számára.

Most újabb, nagyjából 25 ezer oldalnyi anyaggal bővült a Hungaricanán elérhető hivatali dokumentumgyűjtemény. A gyarapodás egyik alapját az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle és elődlapjainak 1988 és 2005 közötti lapszámai képezik. 1988 és 1990 között – a Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő tartalmi és formai megújításának eredményeként – hivatalos mellékletként jelent meg, eleinte évi 4, majd 6 lapszámmal, 1991–2000-ig pedig Iparjogvédelmi Szemle néven, évente jellemzően 6 alkalommal. Az Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Szemle (2001– ) a hivatal kéthavonta publikált szakmai folyóirata, amely a szellemi tulajdon egészét monitorozó, elméleti és gyakorlati kérdéseket egyaránt ismertető kiadvány. 2006. január 1-jétől önálló, megújult formában jelenik meg.

A most elérhetővé vált gyűjtemény másik nagy szeletét az úgynevezett out-of-commerce, azaz kereskedelmi forgalomban már nem kapható jog- és technikatörténeti szakkönyvek adják.

2021. június 1-jétől hatályosak azok a szerzői jogi szabályok, amelyek révén a könyvtárak, archívumok a gyűjteményük részét képező, kereskedelmi forgalomban nem elérhető műveket digitalizálhatják és online elérhetővé tehetik. A hivatal Frecskay János Szakkönyvtárának állományából mostantól 50, ebbe a körbe eső kötet is elérhető a Hungaricana weboldalán. Hozzáférhetővé váltak többek között a hivatal korábbi megjelenésű és az iparjogvédelmi ismereteket megalapozó Iparjogvédelmi kézikönyvei, a gazdag technikatörténeti forrásként használható Műszaki nagyjaink című könyvsorozat kötetei, de más érdekességek is. Így például a hazai fényképezés történetét feldolgozó Magyar fotográfia története a fémképtől a színes fényképig című kötet Szilágyi Gábor tollából vagy Borsy Károly műve A pécsi nyomdászat kezdetei címmel.

A hivatal Hungaricanán elérhető dokumentumgyűjteménye ezen a weboldalon található.