MANK_Galeria

?A család a kiindulópontot, az eredetet, így a vér szerinti rokoni szálakon túl a haza, a nemzet iránti kötődést jelenti. Tágabb értelemben azt a hovatartozást, azokat a gyökereket jelöli, amelyet a szülőföld, a magyar nemzet, a magyar szellemiség határoz meg. De akár a művészeti rokonság, a művészeti szellemi elődök megidézése is lehet egyfajta családi kötelék” ? mondta a kurátor.

Mank_Galeria2

?A család nemcsak emberekkel, hanem folyamatoknak, jelenségeknek egymással való összefüggése, egymásra ható és egymásból következő rendszere. Ősök, szülők, gyerekek ? ismétlődések és változások nemzedékeken át. A család abban is hasonlít a művészethez, hogy túlmutat az emberi lét határain? ? fogalmazott dr. Szeifert Judit művészettörténész a kiállítás anyagát dokumentáló katalógus bevezetőjében.

Az eseményen szakmai elismerésben részesült Baksai József, F. Farkas Tamás, Nagámi, Pataki Tibor, Tuzson-Berczeli Péter és Wrobel Péter.

Forrás és további információ: mank.hu