Online elérhetővé teszik a szegedi Móra Ferenc Kollégiumban az 1980-as évek elejétől megrendezett előadások, író-olvasó találkozók felvételeit. A páratlan irodalom- és eszmetörténeti értékű hanganyagok a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) Klebelsberg Könyvtár Médiatékájában hallgathatók meg.

hangfelvetelek_jegyzetfuzet.JPG
A hangfelvételeket összesítő egykori füzet a Móra Kollégiumból. Fotó: Nemes Réka

Az egykori József Attila Tudományegyetem (JATE), majd SZTE Móra Ferenc Kollégiumában az 1980-as évek elejétől kezdve rendeznek irodalmi, társadalomtudományi és filozófiai előadásokat, találkozókat, esteket. Résztvevőik között olyan írók, filozófusok, történészek szerepeltek, mint Faludy György, Határ Győző, Kányádi Sándor, Kallós Zoltán, Heller Ágnes, Vajda Mihály, Kosáry Domokos, Ilia Mihály, Losoncz Alpár, Katona Tamás, Kristó Gyula, Benda Kálmán, Esterházy Péter, Nádas Péter, Kertész Imre, Krasznahorkai László, Parti Nagy Lajos, Kovács András Ferenc, Visky András, és közülük egyesek háromszor vagy többször is visszatértek az évek folyamán.

A sorozatot Erdélyi Ágnes, a kollégium akkori igazgatója szervezte, az 1980-as években számos író-olvasó találkozót Szörényi László irodalomtörténész vezetett, az esteken a rendszer által nem kegyelt írók, történészek, valamint a nyugati emigráció írói is megszólaltak. A gyűjteményben a rendszerváltozás időszakának politikai eszmetörténeti beszélgetései is elérhetők. Az esteken a különböző politikai irányzatok, a nemzeti oldal, a demokratikus ellenzék és a reformkommunisták képviselői jelentek meg, közöttük például Elek István, Tölgyessy Péter, Géczi József Alajos, Kőszeg Ferenc, Pozsgay Imre.

A szegedi egyetemet jellemző sokszólamú értelmiségi diskurzust, a rendszerváltozáshoz vezető és azt követő időszakból egy ládányi kazetta és CD őrizte meg. A 2010-es évekig terjedő teljes anyag 400 órányi hangfelvételt tesz ki.

A hangfelvételek arról árulkodnak, hogy a rendszerváltozás fordulójának éveiben tartott előadások beszédmódját a dialógus, az érvelő reflektálás, egy új értelmiségi útkeresés jellemezte.

A felvételek között maradt fenn például Benda Kálmán történész Ferencesek a csángók művelődésében című utolsó nagy előadása vagy Engel Pál, Kristó Gyula késői előadásai, amelyek sehol máshol nem fellelhetők, illetve Varga László történész Egy nagytőkés karrier. Weiss Manfréd életpályája című előadása is, amely a szerző halála miatt publikálatlan maradt, és szintén nincs más előfordulása.

Az SZTE Móra Szakkollégium által a könyvtárnak adományozott felvételek közül 109 hanganyagot már a közönség is elér. Készítik a felvételek szöveges leiratát is, amely a hanganyagok mellé fog kerülni az itt elérhető Médiatékában.