Megörökítette az erdélyi értelmiség színe-javát.
Kányádi Sándor
Kemény János portréja
Kós Károly portréja
Székely János költő, író otthonában az 1970-es évek végén.
Így, a szék támláján ülve szeretett dolgozni.
Szervátiusz Jenő 1972-ben Tamási Áron szobrát formázza
Páll Lajos korondi költő és festőművész az 1970-es évek elején.
Képsorozatot készített a sokszorosan üldözött, kisebbségi szombatosokról az azóta elsüllyesztett Bözödújfaluban.
Bözödújfalusi asszony. A deportálások során a bözödújfalusi szombatosokat is gettósították Marosvásárhelyen. A képen látható asszonyt gyerekként kimenekítették a gettóból. 
Böződújfalu zsidó temetője
Havasi esküvő Verespatakon az 1960-as években
Mezőzáhi halgazdaság, 1984.
Disznóvágás, Marosvásárhely, 1978.
Temetési menet

Legutóbbi kiállítása 2019 őszén a budapesti Artphoto Galériában volt. Ekkor készült interjúnk itt olvasható.

Névjegy
Zsidó családban született, édesanyja és húga a holokauszt áldozata lett Auschwitzban. Édesapjával nagy megpróbáltatások árán menekült meg. Tanulmányait Marosvásárhelyen és Kolozsváron végezte. Közgazdasági karon szerzett diplomát 1950-ben.
Az Új Út, a Dolgozó Nő, a marosvásárhelyi Művészet, majd az Új Élet munkatársként riportokat, fotóelméleti és fotóesztétikai cikkeket írt, később A Hét, a Korunk, a Művelődés és több napilap munkatársa volt. Foglalkozott a hazai fotóművészet történeti hagyományaival. Feldolgozta Orbán Balázs száz év előtti fényképfelvételeit, restaurált fotóiból kiállítást rendezett. Feldolgozta és kiadta Teleki Samu jeles erdélyi Afrika-kutatónak a múlt század második felében készült fényképfelvételeit.
Portrésorozatot készített többek között romániai magyar írókról és képzőművészekről. Önálló kötetei: Régi zsidó temetők művészete (1980); Orbán Balázs összes fényképe a Székelyföldről ( 1993); A túlélés műhelyei (2009).
Többször szót emelt egy korszerű fotómúzeum felállításáért.
1988-ban áttelepült Magyarországra, cikkeit 1992-ig a Magyar Nemzetben publikálta.
2020 március 23-án, 90 évesen hunyt el.
Az Artphoto Galéria megbízásából készítette: Várady Nikolett, Rosner Imre