A tervezett ütemezés szerint zajlanak a Budavári Palotanegyedet megújító Nemzeti Hauszmann Program fejlesztései, a munkálatok során a szakemberek most újabb értékes kultúrtörténeti leletekre bukkantak.

A régészek megtalálták az egykor a Dísz téren álló Vöröskereszt Székház eredeti gránit tábláit, a Budavári Palotában előkerült egy eredeti, Hauszmann kori lépcső, a Csikós udvaron pedig egy eddig fel nem tárt, középkori várfalszakasz.

A Nemzeti Hauszmann Program részeként a budai Vár több területén zajlanak régészeti feltárások, valamint korábban lerombolt épületek helyreállításának előkészítő munkálatai. A terveknek megfelelően halad a Dísz tér sarkán az egykori Vöröskereszt Székház visszaépítéséhez szükséges tereprendezés, a Budavári Palota déli összekötő szárnyának hiteles rekonstrukciója és a Csikós udvar megújítása is. Mindhárom helyszínen különleges leletekre bukkantak a szakemberek. A Nemzeti Hauszmann Programot megvalósító Várkapitányság elkötelezett amellett, hogy megóvja és széles körben bemutassa a történelmi jelentőségű épületmaradványokat és értékes leleteket, amelyek a hiteles rekonstrukciók megvalósításában is nagy segítséget jelentenek.

Ferenc
József védnöki táblája

A
fejlesztések során újjászületik a Vöröskereszt Egylet egykori székháza, amely
1948-ig a Dísz tér sarkán állt. Az évtizedekig elzárt terület feltárása idén
januárban kezdődött, akkor Mikula Ferenc több mint 100 éves alkotásai, Álmos és
Előd vezér szobrai kerültek elő a beomlott pincéből.

Most
a székház eredeti gránit tábláinak töredékeit találták meg a régészek. A
Hauszmann Alajos tervei alapján 1902-re felépült székház déli reprezentatív
bejáratának falát egykor három gránit tábla díszítette. Feltételezhetően most
ezekből került elő két tábla, amelyek a világháborús pusztítás során
összetörtek. A tábla darabjait a régészek most össze is tudták állítani.

A két tábla egyikén az 1902. évi központi igazgatóság névsora, míg a másikon a legfőbb védnökök nevei voltak olvashatók: „Legfőbb védnökök: Ő császári és Apostoli királyi Felsége I. Ferenc József. Ő császári és királyi Fensége Mária Valéria főherczegasszony. Legfőbb védnökhelyettesek: Ő császári és királyi Fensége Lajos Győző főherczeg, Ő császári és királyi Fensége Klotild főherczegasszony.”

Hauszmann
kori kőlépcső

Egy
másik, szintén több mint 100 éves értékes lelet a Budavári Palota déli
összekötő épületszárnyának rekonstrukciója során került elő. A szakemberek az
épületrész helyreállítási, bontási és tisztítási munkálatai közben egy
Hauszmann kori tömbkőből készült lépcsőt találtak. A szinte sértetlen állapotú
épületrész alsó lépcsőfokából kiolvasható az eredeti pinceszint magassága. Ez a
különleges lelet és az épületszárny tavalyi falkutatása során talált korabeli
épületrészletek megkönnyítik a palotaszárny hiteles helyreállítását, amelynek
része az újjáépülő Szent István-terem is. A Királyi Palota eredeti fényében
helyreállított reprezentatív termét a nagyközönség 2021 augusztusától
csodálhatja meg.

Középkori
falmaradványok

A Nemzeti Hauszmann Program része a Csikós udvar megújítása és akadálymentesítése, mely során a szakemberek újra megépítik a Hauszmann-féle rámpát. Ez élő kapcsolatot teremt majd a Lovardát is magában foglaló Csikós udvar és a Budavári Palota szintje között. A munka az 1970-es években rekonstruált, úgynevezett Nyugati támpilléres várfal kiegészítéseinek bontásával kezdődött el. Ezek mögött bukkantak fel az eddig nem ismert, középkori falrészek.

A
várfalnak ez a szakasza a középkori Királyi Palota északi előudvarát védte. A
fal több periódusban épült, és valószínűleg az Anjou-kor végére, a Zsigmond-kor
elejére készült el. A megtalált falmaradványok ezért egyedülálló értéket
képviselnek, vizsgálatukban a Budapesti Történeti Múzeum szakemberei is segítik
a Várkapitányság munkatársait.

A
Hauszmann-féle rámpát a falmaradványok jellegzetességeit is figyelembe véve,
valamint korabeli fotók és tervek alapján építik újjá. A megújult terület 2021
második felétől lesz látogatható.