A templomot a 16. század második felétől a reformátusok használják. A hálaadó istentiszteleten Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke prédikált.

A templom a középkori Ákos nemzetség családi monostoraként épült a 12. században, és máig megőrizte eredeti alakját. Felújítására az Európai Uniótól nyert támogatást a református egyház és Szatmár megye önkormányzata 2017-ben. A felújítás 2,3 millió lejes (165 millió forint) összköltségének csupán két százalékát kellett saját forrásokból biztosítani. A pályázati forrásból nem finanszírozható munkálatok költségeit a magyar kormány fedezte egy 15 millió forintos támogatással.