A MAOE fotótagozatának évről évre megrendezett csoportos kiállítása minden alkalommal egy olyan tematika köré rendeződik, amely az egyéni megközelítések mellett közös gondolkozásra, alkotásra is ösztönzi a részt vevő fotóművészeket.

Az idei gondolatkör a triptichon fogalma és eszmerendszere köré szerveződik, a kiállítás gondolatiságát ennek a különleges hármas egységnek a fotográfia nyelvén történő kifejezése határozza meg.

A triptichon művészeti definíciója szerint egy három képből álló, kétszintes hierarchikus ábrázolási szerkezet, aminek középső képe a másik kettőhöz képest egy szinttel magasabban helyezkedik el. A kompozíció másik hagyományos sajátossága a vertikális tengely menti képszerkezeti szimmetria, így ezekből következik, hogy a triptichonnak mint hierarchikus jellegű képi konstrukciónak egyfajta értékrendet is meg kell határoznia. 

A képzőművészetben jelentős hagyománya van a triptichon formára szerveződő alkotásoknak, ennek egyik nagyon fontos eszmetörténeti alapja a keresztény kultúrkör legfontosabb hármas egységének, az Atya, Fiú, Szentlélek ábrázolása.

A MAOE fotótagozata ezen a különleges tárlaton arra vállalkozik, hogy a fotográfia eszköztárával dolgozza fel ezt a sokrétű gondolat- és hagyománykört, megmutassa, milyen sajátos kontextusba helyezi a triptichon tematikát a kortárs magyar fotográfi

Gáti György: Darwin trio
Kiállító művészek:

Apáti-Tóth Sándor, Baloghné dr. Kovács Matild, Cserkuti György, Dobos Rhea, Dobóczki Zsolt, Dozvald János, Eifert János, Fekete István, Fekete Zoltán, Fuchs Lehel, Gál András, Gedeon Péter, Gáti György, Herbst Rudolf, Hupján Attila, Ilku János, Kaiser Ottó, Kiss-Kuntler Árpád, Kerekes Zsuzsi, Liszi Renáta, Módos Gábor, Nagy István, Neumann Ildikó, Papp Elek, Ries Zoltán, Seres Géza, Siklós Péter, Soltész Boglárka, S. Faragó Gyöngyi, Szabó Antónia, Szikszay Ágnes, Tóth József, Varga Tamás, Zsila Sándor.

A kiállítás 2022. május 18 és június 18. között tekinthető meg, keddtől szombatig 10 és 18 óra között.

Borítókép: Gáti György: Darwin Trio, 2022