A Cselekvő közösségek projekt keretében összegyűjtött hazai és külföldi jó gyakorlatoknak, a belföldi és külföldi tanulmányutak tapasztalatainak, a múzeumi, könyvtári és közművelődési terület közösségfejlesztési sajátosságainak bemutatása egyaránt a kulturális közösségfejlesztés minél szélesebb körű megismertetését és alkalmazásának elterjesztését segíti. A projekt kiadványait bemutató második cikkben a konzorciumi tagok szakmai folyóiratainak különszámaiként megjelent köteteket ismertetjük.

Az önálló kiadványok – módszertani útmutatók,
kutatási jelentések, konferenciakötetek, jó gyakorlat gyűjtemények –
mellett szakmai folyóiratok különszámai is teret adtak a Cselekvő
közösségek aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001)
kiemelt európai uniós projekt fejlesztéseinek. A konzorciumban
résztvevő, a három kulturális szakterületet képviselő partnerintézet
saját tematikus folyóirataiban is megjelentetett a programmal
kapcsolatos köteteket.

A Múzeumi iránytű a múzeumi terület módszertani szakmai kiadványsorozata, amely a konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ gondozásában jelenik meg 2009 óta. A hazai és nemzetközi tekintetben is elismert szakemberek közreműködésével készülő kiadványsorozat kutatási jelentésekkel, módszertani fejlesztések eredményeként született gyakorlati kézikönyvekkel, jó gyakorlatok és mintaprogramok bemutatásával segíti a hazai múzeumi szakemberek munkáját, útmutatót nyújt azon intézmények számára, akik lépést szeretnének tartani a változásokkal. A Cselekvő közösségek projekt keretében hat különszám foglalkozik a múzeumok közösségi szerepvállalásával. A megjelent kötetek címei magukért beszélnek: „Múzeumi közösségek – közösségi múzeumok”, „Kulturális örökség – múzeumi közösségek”, „A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata a múzeumokban”, „Európai múzeumok közösségi részvételi gyakorlatai”, „Közösségi alapú működés a múzeumokban”, és „A múzeumi terület kutatói szemmel”.

Az Országos Széchenyi Könyvtár a két országos szakfolyóiratában, a
„Könyv, Könyvtár, Könyvtárosban”, illetve a „Könyvtári Figyelőben” adott
ki Cselekvő Közösségek különszámot. A havonta megjelenő „Könyv,
Könyvtár, Könyvtáros” a könyvtárszakma aktuális, közérdeklődésre számot
tartó fejlesztéseiről, eseményeiről rövidebb terjedelmű, gyakorlati
megközelítésű írásokat közöl. A már több mint 60 éve, negyedévente
megjelenő „Könyvtári Figyelő” pedig részletesebben tájékoztat a magyar
könyvtáros társadalom egészét érintő fejlesztésekről, vizsgálatokról, a
hazai könyvtári világ országos jelentőségű kérdéseiről, külföldi
szakirodalomról, valamint a Könyvtári Intézetben és az Országos
Széchényi Könyvtárban folyó, a magyar könyvtáros társadalom egészét
érintő munkákról. A két szakfolyóirat 3-3 tematikus különszámot
jelentetett meg a Cselekvő közösségek projekt keretében.

Az NMI Művelődési Intézet szakfolyóirata a „Szín Közösségi
Művelődés”, több mint két évtizede jelenik meg évi hat lapszámban. A
közösségi művelődés aktuális folyamatai mellett tájékoztat jó
gyakorlatokról, érdekes programokról és figyelemreméltó projektekről is.
A lapban rendszeresen olvashatóak portrék példa értékű
személyiségekről, valamint közzé tesz értéket képviselő rendezvényekről
és közösségi kezdeményezésekről szóló beszámolókat is. A program ideje
alatt három különszám jelent meg a Cselekvő közösségek projektről.

A Cselekvő közösségek projekt kiemelkedő eredménye, hogy kiadványai
között vannak olyanok, amelyeket már ma is tananyagként használnak a
felsőoktatásban, illetve a továbbképzéseken. A kötetek bárki számára
online is elérhetőek, és szabadon letölthetőek a projekt honlapjáról. (https://cselekvokozossegek.hu/tudastar/szakmai-folyoiratok-tematikus-kulonszamai/)

lablec