Magyarországon a könyvtári szolgáltatásokat mintegy 2 millióan veszik igénybe, 40 százalékuk 18 év alatti. A könyvtári fejlesztés célja elsősorban ezt a korosztályt érinti. A projekt kiterjed a köznevelést támogató szolgáltatások, az olvasás- és szövegértés, könyvtárhasználat-információkeresés és a digitális kompetencia területeire.
A könyvtárak felkészült szakemberekkel járulnak hozzá olyan társadalmi problémák megoldásaihoz, mint a korai iskolaelhagyás, valamint a hátrányos helyzetű csoportok munkaerőpiaci helyzetének javítása, illetve a fiatalok társadalmi integrációjának erősítése. A most záruló, országos szakmai programsorozat azzal a céllal jött létre, hogy megismertesse a könyvtárosokkal és pedagógusokkal az olvasási- és könyvtárhasználati kutatások eredményeit, bemutassa a köznevelést támogató könyvtári szolgáltatásokkal összefüggő módszertani fejlesztéseket, és ösztönözze a könyvtárak digitalizált gyűjteményeinek használatát.

dr_fodor_peter_a_fovarosi_szabo_ervin_konyvtar_foigazgatoja_600x366.png
A rendezvényen köszöntőt mondott dr. Fodor Péter,Az én könyvtáram programot megvalósító Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár főigazgatója
Nyolc hónap alatt minden megyében és a fővárosban is sor került hasonló eseményre több mint 1.400 könyvtáros és pedagógus részvételével, így a program fontos szakmai állomása volt a november 20-i, kecskeméti zárórendezvény.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár és 26 együttműködő partnerével megvalósító program ezzel még nem ér véget: 90 mintaprogram fejlesztésére is sor kerül, ezek kipróbálása jelenleg zajlik.


farkas_ferenc_szakmai_vezeto_fszek_efop_projektiroda1_600x409.png
Farkas Ferenc szakmai vezető, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

A mintaprogramok a következő év elejére válnak a szakma számára hozzáférhetővé, megismertetésükre a projekt további szakmai bemutatókat és workshopokat szervez 2019-ben. A fejlesztés fontos eleme, hogy a korszerű ismereteket akkreditált képzéseken 440 könyvtáros, közgyűjteményi dolgozó sajátíthatja el, munkájukat módszertani kiadványsorozat is segíti. A program folytatásában könyvtár- és olvasásnépszerűsítő kampányra is sor kerül majd.

 

Forrás és további információ:

azenkonyvtaram.hu