A módszertani füzetek első kötetéből az olvasó az adatok kigyűjtéséhez, rögzítéséhez, rendszerezéséhez, majd az ezt követő családfa készítéséhez, végezetül a család történetének megírásához kaphat segítséget. A családkutatók között futótűzként terjedt a módszertani füzet hasznossága.

 

A sorozat második részében főleg a különböző társadalmi csoportok ? anyakönyvön kívüli ? forrásai kerültek részletezésre. A nemesek és más kiváltságos rétegek ismertetésén túl itt található a kutatásához felhasználható levéltári és egyéb források részletezése. A kötet egyik fő erőssége, hogy a mellékletek közé bekerült Berkes József főlevéltáros éveken, évtizedeken át gyűjtött, és a jelenlegi állapotra aktualizált a nemesség kutatásához felhasznált szakirodalmi jegyzéke.

Agora_kulso

Az amúgy elhanyagolt terület, a paraszt családok kutatásához is bőséges segítséget nyújt a kötet, mely kiegészült a polgárságra vonatkozó anyagokkal. Ebbe a fejezetbe kerültek az értelmiségről, iparosokról, kereskedőkről, vendéglátósokról szóló részek is.

 

Az első kötetben található egy kisebb latin-magyar szótár, amely a gyakorló családkutatók nagy örömére közel tíz oldalassá bővült.