Nyolcvan éve, 1944. február 25-én hunyt el Dési Huber István posztumusz Kossuth-díjas festőművész, grafikus. Stílusában Derkovits Gyula és az alföldi festőiskola expresszív realizmusa találkozik.

Dési Huber István Déli pihenő.jpg
Dési Huber István: Déli pihenő (1933-34)

Nagyenyeden született 1895. február 6-án. Apja órásmester volt, de boltja csődbe ment, így Hubernek a nagyenyedi Bethlen-kollégiumban folytatott tanulmányait 1906-ban anyja korai halála miatt félbe kellett hagynia. Ezt követően nyolc éven keresztül volt munkás, inas, pincér, kifutófiú és csavargó. 1914-ben, az első világháború kitörésekor önként jelentkezett katonának, majd negyvenhónapnyi frontszolgálat után tüdőbajjal került haza. 1918-tól apja dési ötvösműhelyében tanult aranyművességet, közben rajziskolai tanulmányokat is folytatott. 1921-ben Erdély Romániához csatolása és az apjával állandósult konfliktusai miatt Budapestre települt. Nappal egy ezüstárugyárban dolgozott, ahol társai körében találkozott a munkásszolidaritással – a mozgalomban Madzsar József tanulóköréhez tartozott. Esténként rajzolni tanult az Iparművészeti Iskolában, majd Podolini Volkmann Artúr szabadiskolájában.

1924-ben megnősült, és feleségével, Sugár Stefániával Milánóba ment, ahol gyári munkásként dolgozott, emellett múzeumokba járt, illetve Kron Béla műhelyében elsajátította a rézmetszés technikáját. 1927-ben Firenzébe, Rómába és Velencébe látogatott, ahol a reneszánsz nagyjainak műveit tanulmányozta.

Dési Huber 1928-ban kezdett festeni, 1929-től rendszeresen részt vett Budapesten a Képzőművészek Új Társasága kiállításain. Korai képei szociális témákat dolgoztak fel. Alakjait egyszerű, síkokkal határolt, szerkesztett térben helyezte el (Munkások, Paraszt, Vasmunkás). Későbbi alkotásai, mint a Déli pihenő és a Guberáló szabadabb kialakításúak, gazdagabb eszköztárral készültek. Konstruktív vásznai egyre drámaibbakká, expresszívebbekké váltak. Uitz Béla forradalmi monumentalitása éppúgy hatott rá, mint Derkovits Gyula expresszivitása.

Dési Huber István - Sugár Kata felvétele.jpg
Dési Huber István portréja, Sugár Kata felvétele

Legjelentősebb korszaka az 1933–37 közötti évekre esett, ekkor már érezte az új háború előszeleit, a pusztító ideológiák hatását. Mivel művészetéből nem tudott megélni, ezüstkovácsolásból tartotta fenn magát, amíg betegsége engedte. 1932-ben kezdett a tüdőbaj elhatalmasodni rajta, a budakeszi szanatórium visszajáró betege volt. 1934-ben feleségével együtt letartóztatták: Pécsett kerültek bíróság elé az ottani kommunistákkal együtt, ám bizonyítékok híján szabadon bocsátották őket.

A művész 1935-ben másfél évre ismét szanatóriumba került, tüdőplasztikai műtétet hajtottak végre rajta. Lábadozása után Rákoscsabán dolgozott tovább, ebben az időszakban több művészeti cikket is írt, amelyek a kolozsvári Korunk című lapban jelentek meg. 1938-ban Ortutay Gyulával a Nyírségbe, 1939-ben Hollókőre ment, és illusztrálta az Ortutay szerkesztésében megjelenő Fedics Mihály mesél című népmesegyűjteményt. József Attila verseihez, köztük A város pereménhez is készített rajzokat. Illyés Gyulát több portrén örökítette meg – a költő elragadtatottan írt 1938-as Ernst Múzeum-beli kiállításáról. 1943-ban még eljutott Erdélybe, ezen utazásának emlékei „bivalyos” képei, a dési templom több változatban, valamint a  Szamos-parti görbe fák.

Festészete összeköti Derkovits művészetét az alföldi festőiskola expresszív realizmusával. Öntudatos szocialista volt, a festészetet a világnézeti harc részének tartotta. Művészete eleinte Cézanne, a kubisták és a konstruktivisták nyomán fejlődött, őket tekintette a leghaladóbbaknak, ő maga azonban expresszionista alkotásaival jutott a csúcsra.

1944. január közepén ismét a budakeszi tüdőszanatóriumba szállították. A hónap végén a Szinyei Társaság neki ítélte a Szinyei-díjat. 1944. február 25-én halt meg a szanatóriumban.

Tanulmányait A művészetről címmel 1959-ben, majd 1975-ben kibővítve adták ki; Mangáné Heil Olga Dési Huber-monográfiája 1982-ben jelent meg. 1958-ban posztumusz Kossuth-díjat kapott. 1976-ban nyílt meg Szombathelyen, Derkovits Gyula szülőházában a Dési Huber Emlékmúzeum, amelynek anyagát a festőművész özvegye bocsátotta a múzeum rendelkezésére, hogy a hagyaték állandó helyet kapjon. Az életmű anyaga 1985-ben átkerült az újonnan megnyílt Szombathelyi Képtárba.

„A sorsod ellenére voltál mester és példakép” – írta róla halála után barátja, a mártírhalált halt Radnóti Miklós a Nem bírta hát... című versében, néhány hónappal saját sorsának beteljesedése előtt.