Carmen Dietrich és Gregor Merten Ábrahám karaván című alkotása a keresztények, zsidók és muszlimok egymás mellett élését szimbolizálja

(MTI) – A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomkutató Központjának dísztermében tartandó konferenciát abból az alkalomból szervezi az OKM, a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi Intézete és az ELTE alkotmányjogi tanszéke, hogy idén húszéves a lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló törvény.

   
Az évforduló alkalmat ad az állam és az egyházak kapcsolatának, a lelkiismereti és vallásszabadság alkotmányos alapjoga érvényesülésének komplex módon történő áttekintésére. Ennek lényeges eleme a vallási alapon történő diszkrimináció tilalma, valamint az esélyegyenlőség megteremtésének kötelezettsége, a vallásközi párbeszéd elmélyítése.
   
Egyúttal szükségesnek tartják, hogy nemzetközi konferencia keretében a magyarországi viszonyok bemutatásán túl más országok vallásszabadságát, az esélyegyenlőség megteremtésének szabályozását, illetve annak gyakorlatba való átültetését is megismertessék az érdeklődőkkel.
   
A konferenciát Csepregi András, az OKM egyházi kapcsolatok titkárságának vezetője és Rauh Edit, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium esélyegyenlőségi szakállamtitkára nyitja meg. Előadást tart mások mellett Kukorelli István egyetemi tanár, Fazekas Csaba és Schanda Balázs egyetemi docensek, Vörös Géza levéltáros, Jakab Attila vallástörténész, Lena Kumlin, a Finn Lutheránus Egyház jogtanácsosa és Patrick Roger Schnabel, a Német Egyesült Protestáns Egyház jogi referense.