fbpx

Balog Zoltán átadta a Károli Gáspár-díjakat

Az egyházügyért is felelős miniszter hangsúlyozta: a Károli Gáspár-díjnak az az üzenete, hogy a rész az egészet szolgálja. A díj és a Reformáció Napja lehetőséget ad végiggondolni, hogy mit adtak a magyarországi protestáns egyházak az egész nemzetnek és a világnak. Az egyház létének az egyik különlegessége, hogy nem egy érdekvédelmi szervezet, elsősorban nem saját tagjainak az érdekeit védi és képviseli, hanem azért szerveződik közösségé, hogy az egészet szolgálja – tette hozzá.

 

Balog Zoltán a díjátadáson kiemelte: A reformáció olyasfajta megújulást jelent, amely egyszerre személyes és közösségi, amiben egyszerre van meg az örökség megtartása, megújítása és az új utak keresése. Minden komoly nemzetstratégiának ez kell, hogy a lényege legyen, hogy mindazt, amit az őseink ránk hagytak, azt meg kell őrizni és meg kell megújítani – mondta.

F1029965

 

A díjat olyan kiemelkedő személyek kaphatják, akik a hittudományok terén maradandót alkotva gazdagították a magyar vallásos és szellemi életet, valamint kimagasló eredményeket értek el a biblikus tudományok területén.

 

Dr. Zentai Tünde habilitált egyetemi docens, néprajzkutató, történész, muzeológus. 1969-ben szerzett diplomát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karán, ezt követően egy évig a pécsi Janus Pannonius Múzeum munkatársa volt, majd a Néprajzi Múzeumban dolgozott. 1973-tól a szentendrei Szabadtéri Múzeum muzeológusa, ahol megszervezte és megtervezte, majd berendezte a Dél-Dunántúli tájegységet bemutató házakat. 1990-ben a néprajztudomány kandidátusa; 2002-ben a Magyar Tudományos Akadémia doktora lett. Kutatási területe a faluszervezés, népi életmód, hiedelemmonda, néphit témaköre. A Dél-Dunántúl festett templomai című 10 kötetes tudományos könyvsorozatával nagy szolgálatot tett az egyház és a magyar kultúra értékeinek felkutatása érdekében.

 

Tölli Balázs, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum igazgatója. Tagja a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerületi közgyűlésnek, a Soproni Egyházmegyében a választási bizottság elnöki tisztségét tölti be. A Dunántúli Egyházkerület delegáltjaként 2008-tól tagja az Ordass/Prónay-díj kuratóriumának. 1998-tól egyik szerkesztője, majd 2001-től az idei évig felelős kiadója volt a Dunántúli Harangszónak. Lektorként, szerkesztőként, kiadóként szerepet vállalt több, a magyar evangélikusság számára fontos kiadvány megjelenésének előkészítésében. A Gedeon Társaság soproni csoportjának tagjaként részt vesz kórházban, börtönben, iskolákban, idősotthonokban, szállodákban megszervezett bibliaosztásokon.

 

Dr. Kósa László etnográfus, akadémikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Művelődéstörténeti Tanszék professzora. 1962-ben kezdte meg tanulmányait a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsésztudományi karának magyar-néprajz szakán. 1976-ban a néprajztudományok kandidátusa lett. Kutatási területe a XIX-XX. század művelődéstörténete, egyházak és a társadalom kapcsolata. 1998-2007 között az MTA levelező tagja, 2007 óta rendes tagja. Néprajzi, agrár-, tudomány-, társadalom- és egyháztörténeti témákban rendszeresen publikál. Magyar és idegen nyelven mintegy 40 műve jelent meg, amelyet önállóan, vagy társszerzőként írt, szerkesztett. Több szaklap szerkesztője, számos tudományos testület, bizottság tagja, vezetőségi tagja, elnöke.

A rovat további cikkei