A mintaprojekt általános célja a helyi és közösségi cselekvésre való ösztönzés, egy-egy közösség közel- és távoli múltjának feltérképezése, egykoron élt, esetleg még most is élő ? a saját közösségükért felelősséget érző, annak érdekeit szem előtt tartva cselekvő ? személyek tetteinek, példamutatásuk hatásainak felkutatása, feldolgozása és közkinccsé tétele, a generációk közti együttműködés serkentése. A projekt céljai közt szerepel továbbá a magyar identitás erősítése, az adott ország többségi nemzetének, illetve a potenciális külföldi érdeklődök tájékoztatása, érdeklődésük felkeltése az érintett, magyarok lakta települések múltja iránt.

 


father_and_son_2258681_960_720_600x353.png
Fotó: pixabay

A 2016 novemberében indult projekt eredményeként napjainkra három régió hat településén zajlottak le a pedagógusok irányítása mellett általános és középiskolai diákcsoportok által végzett kutatások. Erdélyben Kápolnásfaluban és Szamosújváron, a Felvidéken Hetény és Szenc településeken, míg Szlovéniában Szécsiszentlászlón és Lendván kutattak fel a diákok letűnt idők homályában olyan személyiségeket, akik munkájukkal a helyi közösségek fejlődését, gyarapodását és erősödését szolgálták. A digitális formában, különböző honlapokon magyar, az adott régió többségi nyelvén és angol nyelven közzétett eredmények a múlt eddig ismeretlen szeleteit tárták fel, a bemutatott ?hétköznapi hősök? példája útmutató gyanánt szolgálhat a fiatalabb nemzedékek számára. Ugyanakkor felvilágosítást nyújt mindazoknak, akik az adott település múltjával, lakóival, teljesítményeivel kívánnak megismerkedni.

 

A projektben a Közép-erdélyi Magyar Művelődési Intézet (EMKE), a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet (Felvidék), és a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet vett részt. Emellett 2017-ben további két külhoni intézet kapcsolódott be a munkába: a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Délvidék) és a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (Kárpátalja). Délvidéken Magyarkanizsán és Temerinben, míg Kárpátalján Dercen és Técsőn folynak kutatások.

 

A Kultúráért Felelős Államtitkárság eddig négymillió forintot fordított a projekt finanszírozására.

 

A ?Hétköznapi hősök ? Írjunk történelmet!? című projekt folytatódik, a következő években további külhoni települések pedagógusait és diákjait ösztönzik majd a helyi értékek és jeles személyiségek életútjának feltárására.