A magyar–lengyel kapcsolatok ápolására létrejött Wacław Felczak Alapítvány működésének első 2 évében 12 ezren részesültek a közel 400 millió forint összértékű támogatási programokban.

A magyar–lengyel kapcsolatok ápolásáért és elmélyítéséért 2018-ban életre hívott Wacław Felczak Alapítvány megalakulásának évében írta ki első pályázatait. Fennállása óta eddig összesen 18 felhívást tett közzé 9 különféle témában. A más-más célcsoportnak, korosztálynak és közönségnek szóló pályázati programokra együttesen 815 pályázó jelentkezett. Közülük az alapítvány közel 200-at részesített támogatásban 389 212 064 forint összértékben.

A pályázatoknak köszönhetően 2018 és 2019 során több mint 12 ezren vehettek részt az alapítvány széles körű és változatos támogatási programjában. Ezek között az egyik legreprezentatívabb az eddig összesen három alkalommal meghirdetett Polonica Varietas című program volt. Erre 360 pályázat érkezett be, amelyből 67 támogatásáról döntött az alapítvány 161.095.417 forint összértékben. Az ezek nyomán megvalósult iskolai kirándulások keretében több mint 2500 magyar középiskolás látogathatott el Lengyelországba.

Szintén nagy érdeklődésre tartott számot a pályázók körében az eddig három alkalommal meghirdetett testvérvárosi és testvériskolai kapcsolatok kiépítésére és erősítésére létrehozott Dwa Bratanki című program, melyre 138-an jelentkeztek, s mely végül 33 program megvalósulását segítette 47.557.156 Ft összértékben. A támogatottak 70%-a volt oktatási intézmény, 30% pedig települési önkormányzat. A széles közönségnek szóló, ifjú közösségek alkotó együttlétét segítő, eddig két alkalommal meghirdetett Sasfiókák című felhívásra 175-en jelentkeztek. Ebből az alapítvány 38 projekt megvalósulását segítette 116.466.700 forint összértékben. A népzenei és komolyzenei koncertek, dalestek, kórustalálkozók, kiállítások, fesztiválok, és egyéb, változatos és színes művészeti programok részvételi aránya kiemelkedő volt az Alapítvány által meghirdetett pályázatok között. Ezeknek a programoknak mintegy nyolcezer lengyel és magyar résztvevője volt.

A
tudományos és oktatási élet képviselői az eddig összesen két alkalommal
meghirdetett Örökéletű Tölgy címet viselő támogatással 18 egyéni,
intézményi ill. egyéb lengyel témájú, Lengyelországban és Magyarországon
megvalósuló kutatási program létrejöttét tettük lehetővé 16.586.527 forint
összértékben. Az eddig két alkalommal meghirdetett Szent Kinga Gyűrűje című program által pedig összesen hat
felsőoktatási intézmény gazdagíthatta tanulmányi programját lengyel
vendégoktatók előadásaival 4.112.800 forint összértékben, melyeken több mint
háromszáz hallgató vett részt.

A mostanáig egy alkalommal meghirdetett Lengyel Mezőkön címet viselő támogatási program keretében négy lengyel témájú tanulmányi vetélkedő valósulhatott meg összesen 130 diák és tanár részvételével 7.288.000 forint összértékben. Szintén egy alkalommal került meghirdetésre az Ígéret Földje című felsőoktatási intézmények hallgatóinak szóló pályázati program, amelyben öt csoportos lengyelországi tanulmányút megszervezésére nyílt lehetőség. Ennek köszönhetően a magyar hallgatók is lehetőséget kaptak a lengyelországi egyetemi, tudományos életben való részvételre, tapasztalatszerzésre, kutatásra.

Az alapítvány a 2019-es és 2020-as év során Tengerszem című pályázata keretében 21 lengyel vonatkozású kiadvány megjelenését támogatta. A műfaji sokszínűséget képviselő könyvek között volt történelmi forráskiadvány, monográfia, irodalomelméleti- és szépirodalmi művek: drámaantológia, lírai válogatás, széppróza. Olyan újszerű irodalmi vállalkozásokat is támogatottak, mint a kimondottan a fiatalabb korosztályhoz szóló, olvasásnépszerűsítő POKET kiadványok. Az automatákból megvásárolható világirodalmi zsebkönyv-sorozat az alapítvány részfinanszírozásával egy lengyel szerzővel gazdagodott. A legfrissebb lengyel irodalmi Nobel-díjas, Olga Tokarczuk egy új magyar nyelvű kötetének kiadását is támogatták. A megjelent könyvek sorában kiemelkedő helyet foglal el Wojciech Frazik hiánypótló Felczak-monográfiája.

Az
eddig két alkalommal meghirdetett, fiatal tehetségek lengyel vonatkozású
művészeti tevékenységének támogatására létrehozott Szárnyas Huszárok című ösztöndíjprogramban eddig heten vehettek
részt. Az ösztöndíjak együttes összege 3.500.000 forint volt.

A Wacław Felczak Alapítvány az országképépítés új dimenzióit nyitotta meg egy egyedülálló, három kisfilmből álló influencer-marketing keretében megvalósult projekttel, amelyben a népszerű vlogger, Henry Kettner hívta kalandozásra követőit a festői Hármasvárosba. A Youtube videóknak több mint százezer követője volt, s ezzel sikerült a legfiatalabb korosztályt megszólítani, csalogató és szeretnivaló úticélként mutatva be Lengyelországot.

Nyitókép: a veszprémi Padányi Katolikus Iskola találkozója krakkói testvériskolájával. Forrás: Wacław Felczak Alapítvány

Képek forrása: Wacław Felczak Alapítvány