A Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontja IV. Magyar nyelvjárások napja – Nyelvjárásváltozatok és közösségi identitásformák címmel rendezett nemzetközi tudományos konferenciát az intézetben.

A konferencia megrendezésének ötlete Prof. Dr. Pusztay János nyelvész és egyetemi tanár és Dr. Pomozi Péter, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatójától származik. A kezdeti gondolat a Magyarságkutató Intézet főigazgatója és tiszteletbeli elnöke, Prof. Dr. Kásler Miklós miniszteri támogatásával vált valósággá 2019-ben.

Az intézet főigazgatója köszöntőjében elmondta, a nyelvjárások rendkívül jelentősek a magyar nyelv egészében, fejlődésében és történetében. A nemzeti identitás egyik legfontosabb alapját, közösségteremtő és nemzetmegtartó erejét képezik a magyar szórványban. A magyar hagyományok és kultúra folytonosságát biztosítják és hordozzák. „A gondolat nemessége elősegíti a Kárpát-medence népeinek együttélését és a történelmi, kulturális és jogi sérelmek orvoslását. A nyelvjárások mutatják a magyar nyelv gazdagságát, a nyelvjárások kutatása pedig érték. Ez a konferencia azt szimbolizálja, hogy a Kárpát-medence magyarságának, az értelmiségnek értékteremtő szerepe van, és a magyar nyelvjárások kutatása is ezt a célt szolgálja” – mondta a főigazgató.

Dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó hangsúlyozta annak fontosságát, hogy a 21. században megőrizzük legfőbb kincsünket, az identitásunkat, amely nem létezik nyelvünk, kultúránk, hagyományaink nélkül. A legfontosabb identitásképző a nyelv, felelősségünk pedig abban áll, hogyan tudjuk megőrizni a magyar nyelven belüli diverzitást, ezáltal identitásunkat is.

Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke kiemelte, hogy a nyelvjárási beszéd érték, amely az anyanyelvi kultúrát színesíti. Minél több területi vagy társadalmi nyelvváltozatot ismerünk és használunk, annál gazdagabbak vagyunk.

Dr. Pomozi Péter, a Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpont igazgatója elmondta, december 1-jének nemcsak tudományos, hanem közösségi és nemzetpolitikai üzenete is van. Ha a nyelvjárási identitás elvész, azzal a nemzeti identitásunkat is elveszítjük. A konferencia célja mindezen gondolatok közvetítése és a legmagasabb tudományos érték képviselete.

Az eseményen a szakterület legkiválóbb Kárpát-medencei tudósai adtak elő, akik a konferencia fő témájának szűkebb vagy tágabb kontextusát vizsgálták, valamint újabb nyelvjárási digitális és nem digitális korpuszokat, nyelvjárási szakmai és módszertani kiadványokat, nyelvjárási szépirodalmi és lexikográfiai kezdeményezéseket mutattak be.

Nyitóképen Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, a tanácskozás fővédnöke (jobbra) beszédet mond a IV. Magyar nyelvjárások napja – Nyelvjárásváltozatok és közösségi identitásformák című tudományos konferencián a Magyarságkutató Intézetben 2023. december 1-jén. Az asztalnál Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke és Pomozi Péter, a Magyarságkutató Intézet Magyar Nyelvtörténeti Kutatóközpontjának igazgatója. Fotó: MTI / Soós Lajos