Lesznai jellegzetes hangú lírája a természettel való mély azonosulásról szól. Felnőtteknek és gyerekeknek írt meséket, a magyar népies szecesszió stílusában készített hímzéseket valamint címlapterveket többek között Adynak, Bartóknak és Balázs Bélának.

A szellemi közösséget a Balázs Béla és Lukács György által létrehozott Vasárnapi Kör jelentette számára, amelynek alapító tagja és egyik központi alakja volt. Itt épült ki sajátos asszonyi szerelemfilozófiája: nála a szerelemben való feloldódás, mint a nő legfőbb lehetősége tételeződik. ?Mindig a nő felelős a szerelemmegváltás sikeréért, mert a nő útja a szerelem? ? vallotta. A szerelem képes a megváltásra, eljuttatja az ént a teljességhez, magához istenhez.

A Vaszary Galériában a Petőfi Irodalmi Múzeum és Zoób Kati divattervező-iparművész kezdeményezésére létrejött, rendhagyó tárlat megmutatja Lesznai Anna iparművészeti terveit, bemutatja meséit, verseit, életművét és életútjának állomásait, kortársait. Zoób Kati iparművész pedig Lesznai motívumaira és ornamentális világnézetére alapozva hozta létre mesékre alapozott új kollekcióját, amelyet láthatunk a kiállításon.

A nagyszabású és látványos kiállításon Zoób Kati ? részben Lesznai Anna meséi által inspirált ? ruhái mellett tárgyiasulnak Lesznai meg nem valósult tervei, képekké válnal irodalmi alkotásai. ?Életművének különböző műfajai ? akár szó szerint is ? egymásba szövődnek: mesék és versek az illusztrációkkal és az iparművészeti tervekkel. Ki-be járunk a műfajok között, felülírjuk azok határait, a kiállítás installációjában szavakkal, szövegekkel, textilekkel, szőttesekkel, szövetekkel, fonallal és cérnával játszunk ? izgalmas és inspiráló látványt teremtve ? összegezte dr. Török Petra, a Petőfi Irodalmi múzeum főigazgató-helyettese, a tárlat kurátora.

Lesznai Anna (1885?1966) Alsókörtvélyesen született. Falusi környezetben töltött gyermek- és ifjúkorának élményvilága egész életét végigkísérte. Parasztasszonyoktól tanult hímezni, majd Budapesten és Párizsban folytatott iparművészeti tanulmányokat. Unokatestvére, Hatvany Lajos útján kerültek első versei a Nyugat folyóirathoz. Első kötetének megjelenésekor Adytól kapott elismerő kritikát.

Tiszteletbeli tagja volt a Nyolcak társaságának, részt vett 1911-ben rendezett úttörő kiállításukon. Első férjével, Garay Károllyal rövid ideig élt együtt, majd 1913-tól 1918-ig Jászi Oszkár felesége volt. Barátság fűzte a magyar progresszió legjelesebb képviselőihez: Ady Endréhez, Kafka Margithoz, Balázs Bélához, Lukács Györgyhöz, a Nyugat és a Huszadik Század körének több más tagjához. 1919 után Bécsbe emigrált. Ettől kezdve haláláig Gergely Tibor festőművész felesége. 1930-ban tértek vissza Budapestre. Figyelemmel kísérte a fiatalok, többek közt József Attila és Radnóti Miklós pályáját. 1939-ben ismét emigrációba kényszerült. New Yorkban hosszabb ideig művészeti oktatással foglalkozott, majd befejezte a Kezdetben volt a kert című korrajzi regényét. A grandiózus, másfél ezer oldalas családregény, nemcsak saját és kortársai életét jeleníti meg, a század első évtizedeinek pontos és érzékeny társadalmi, politikai ábrázolását is adja. Válogatott verskötetét már itthon rendezte sajtó alá.


zoob_kael_600x399.png
Zoób Kati iparművész és Káel Caba, a Müpa vezérigazgatója a kiállítás megnyitóján

1966. október 2-án New Yorkban halt meg, végakaratának megfelelően hamvait hazahozták. Friss hangú pateista lírája, jellegzetesen asszonyi témái a legjobb magyar költőnők közt jelölik ki helyét.

Forrás: Vaszary Galéria