fbpx

Nevet adok magányomnak

Egy kézen meg lehet számlálni, hogy az utóbbi harminc évben debütáló költők közül hányan tettek le az asztalra olyan erős, egységes, kiforrott verseskötetet, mint Bék Timur Aszterión című munkája.

A cím az argentin Jorge Luis Borges Aszterión háza című novellájára utal, amelyben Minótaurosz, a bikafejű torzszülött, aki Aszteriónnak nevezi magát, 14 ajtajú labirintusában várakozik áldozataira, s csak Thészeusz végezhet vele, aki szerelmét, Ariadnét jött megmenteni. A novella is utalásra épít, hiszen az alaptörténete az ókori görög Apollodórosz regéjét dolgozza fel. Ez tehát a kiindulópontja és egyben értelmezési kerete Bék Timur egyenletesen magas színvonalú kötetének, amelyet 2019-es megjelenését követően az olvasók és a kritikusok egyöntetűen egy kiemelkedően tehetséges pályakezdő műveként ünnepeltek.

A 2016 óta publikáló szerző 1997-ben Szászváron született. 16 éves kora óta ír verseket, és Aszterión című, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia kiadásában napvilágot látott könyve megjelenése idején még csak 22 éves volt. A zajos sikerű műért megkapta a Khelidón-, a Debüt- és a Gérecz Attila-díjat is. Az ifjú költő jelenleg a Szegedi Tudományegyetem hallgatója.

A kötet három részre tagolódik, amelyek egyenként 14 verset tartalmaznak. Bék szintén Borges novellájára utal ezzel a számossággal, amelyben a 14 a világmindenség szimbóluma, alapszáma.

Az első, A vonzás közönye című ciklus nyitódarabját, a Képzet című verset a veszteség érzete járja át – melankolikus búcsú valakitől, aki valaha közel volt, mára azonban elérhetetlenné vált. A lírai szubjektum sajátja immár a magány, a reménytelenség, ami végső soron a lélek kiszáradását, elporladását eredményezi.

Sejtfalak, mint bomlanak, foszlott szét képzetem.
Eltűntél, akár az ég. Elakadó szavam
maradt csupán utánad ott, és egy tetem
múltba fagyva: én voltam, a gangon egymagam.

A végső kétségbeesés érzéki motívuma a Nihil című költeményben szövődik tovább:

Kávézacc a csésze alján: leült bennem az érzelem.
Céltudatom szikkadt partján
törölgetem száraz kezem.
Nem vágyom, és nem akarok,
ez a semmi csak az enyém.

Az ily módon elsötétült létezést egyedül a drogok és az alkohol használata teheti valamelyest elviselhetővé: „Mája szétrobban; / a pult alá kuporodik le, / hogy elkábuljon zúgó delíriumban.”

Az önpusztító menekülés a Peyotl című versben is folytatódik, ugyanaz a rezignált hang tájékoztat: „A drogok hatása múlni kezdett. / – Ennyi a világ? – kérdeztem. / – Ennyi.”

Az alkoholnak és a pszichedelikus hatású szereknek ez a fajta használata mentes minden hippiromantikától; megváltásra, megmenekülésre már nem számíthatunk. A legtöbb, amit remélhetünk, a fájdalom csillapítása, de az is csak ideig-óráig működik. Ezek után nem is következik más, mint pusztulás: „Majd kezem lesz por fölött / kővé dermedő.” És ha a kiürült-kiüresített világban mégis tapasztalhatók életjelek, azok már nem a tényleges létezésről, csupán annak illúziójáról adnak hírt. Ahogy a Karambol című versben olvashatjuk:

itt már csak a hangok maradtak.
nincsenek ajtók, csak egy-egy csikordulás
a házak elejében,
és házak sincsenek, csak lebegő alakok, hogy utcára leheljék
veszekedések és a tévé zaját,
de nincsenek tévék, és nincs, aki veszekedjen.

A kötet középső része, az Entrópia címet viselő, mesterien komponált szonettkoszorú kozmikus méretűre duzzasztja az emberi magány nyomorúságát.

A szonett az itáliai reneszánsz idején elterjedt, 14 soros versforma. A koszorúban 14, római számokkal jelölt szonettet egy 15., úgynevezett mesterszonett zár le, és a versek úgy fonódnak össze, hogy a soron következő vers mindig az előző darab utolsó sorával nyit, a mesterszonettet pedig az első 14 szonettet kezdősorai adják. Bék Timur fegyelmezetten tartja is magát ehhez a kompozíciós szabályhoz. Dermesztő hideg járja át a versmondatait, a közönyös mindenség csendje:

Hidegen átölel, magába fogad
ez a tökéletes néma fenség,
testemhez húzom a galaxisokat

Ebben a közegben az ember már nem más, mint a végtelen térben bolyongó anyag:

Múlt idők, terek. Én még valami más.
Ismeretlen erők maggá nyomnak.
Gyökértelen neuronaktivitás
vagyok. Nevet adok magányomnak.

A VI. szonettben ismét találhatunk egy röpke utalást a borgesi szövegvilágra: „Csak egy diófa, s mi madárdaltalan’ / és korhadón magára hagytuk ott.” A sorok az argentin író Körkörös romok című novelláját idézik, amelyben madártalan hajnalról olvashatunk. Ebben a helyzetben már a transzcendencia sem enyhíti az ember öröktől fogva létező esendőségét. „Az Isten nem hall, mert nincs, vagy félrenéz” – olvashatjuk a XII. szonettben. Következésképpen a személyiség szétesik, ugyanakkor kiterjed, és egyesül az embermentes, metafizikájától megfosztott mindenséggel. Legvégül nem egyéb, mint „sötét penész”.

A kötet záró ciklusának címe Vitruvius-tanulmány. Vitruvius, a császárkori Róma legjelentősebb építésze egy tanulmányában az emberi test tökéletességét hirdeti, feltételezve, hogy a test maga az univerzum lekicsinyített mása. Ezt az elméletet örökíti meg Leonardo da Vinci Vitruvius-tanulmánya, amely talán a művészettörténet legismertebb rajza. (Sajátos mellékkörülmény, hogy néhány kutató szerint a rajznak halálos lágyéksérvben szenvedő férfi volt a modellje.) Bék záró ciklusát a korábbiaknál erősebben jellemzi a tematikai sokféleség. A Patt című darabban a kopár hétköznapi valóság jelenik meg.

A sarki italbolt előtt
hobók ordibálnak.
Olcsó borokat isznak:
Bástyát, Koccost, Hegy levét.

A költő még ugyanebben a versben képes a távlatot egészen hatalmasra, történelmire nyitni:

Most nincs királya a kornak –
alkalmi eszmék uralkodnak,
összefolyt a fekete, a fehér,
lépnünk kell, és nem tudunk hova.

A kötet végére érve aligha tévedünk nagyot, ha úgy véljük: ilyen jelentős költői pályakezdés után hasonlóan figyelemre méltó folytatásban bízhatunk.

#olvasósarok

A rovat további cikkei