Petőfi Sándor mellszobrát abban a parkban avatták fel Kranjban, ahol France Preserennek, a szlovén irodalom egyik legnagyobb költőjének, a szlovén nemzeti himnusz alkotójának mellszobra is található.

A Hunyadi László szobrászművész által készített műalkotást Kövér László, az Országgyűlés elnöke és Urška Klakočar Zupančič, a szlovén Nemzetgyűlés elnöke avatta fel az óvárosi La Ciotat parkban. Kövér László beszédében hangsúlyozta: a szlovén és a magyar nemzet két költőóriása, France Preseren és Petőfi Sándor, noha kortársak és sorstársak voltak, életükben soha nem találkoztak egymással, de ha mégis találkoztak volna, bizonyára nem gondolták volna, hogy eljön majd az idő, amikor szellemiségük a szobraik révén jelképes módon mégis egymásra talál.

„Azokban az időkben a szlovén és a magyar nemzet ugyanazon nyugati birodalom rabságában szenvedett, és költőink a nemzeti szabadságvágy legékesebb szavú szóvivői voltak” – fogalmazott Kövér László, rámutatva: az 1848–49-es forradalommal és szabadságharccal a magyarság háromszáz esztendős szabadságvágyát kívánta beteljesíteni. Azt kívánta: Petőfi Sándor és France Preseren eszmei hagyatéka is erősítse a magyarok és szlovének közötti barátságot és együttműködést. Végezetül az 1848-as magyar forradalmárok jelszavával köszönt el: „Legyen béke, szabadság és egyetértés!”

Urška Klakočar Zupančič kiemelte: az eseményen két szomszédos ország képviselői gyűltek össze, olyan barátok, akik tisztában vannak múltjuk és az azt alakító személyek nagy jelentőségével. „Petőfi Sándor költő, forradalmár és magyar nemzeti hős, akinek szobra ezt a parkot, ezt a várost és ezt az országot gazdagítja, hasonlóan nyomot hagyott Magyarországon, a magyar nemzetben, mint a legnagyobb szlovén költő, France Preseren Szlovéniában” – tette hozzá.

Fotó: M1 Híradó, képernyőfelvétel