A közösségi aktivitás növelését tűzte ki célul három évvel ezelőtt a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt európai uniós projekt. Ennek érdekében a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ vezetésével, az NMI Művelődési Intézet és az Országos Széchenyi Könyvtár partnerségével létrejött projektet megvalósító konzorcium módszertani támogatást és mintát nyújtott a települések és a kulturális intézmények közösségfejlesztő munkájához. Most induló cikksorozatunkban a projekt eredményeiről számolunk be.

A nyitottabb, aktív és együttműködő társadalom kialakításának érdekében először fogtak össze Magyarországon a múzeumok, a közművelődési intézmények és a könyvtárak módszertani központjai. Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében három milliárd forintos támogatásban részesülő Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) projektet megvalósító konzorcium 2016 óta erősíti a közösségi szerepvállalást és a társadalmi aktivitást, mindezek mellett fejleszti a közösségfejlesztés módszertanát, elősegíti a kulturális intézmények nyitottabbá válását, továbbá támogatja a múzeumok, a könyvtárak és a közművelődési intézmények közösségi részvételi alapú működését.

A projekt a kulturális intézményrendszer eszközeivel erősíti az önkormányzatok, a kulturális intézmények és a lakosság közötti kapcsolatokat, ezzel nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy egyre több aktív, a helyi lakosságot megmozgató közösség alakuljon ki. Az így aktivizált csoportok közösségi szerepvállalásával együtt nő az egyéni és a kollektív felelősségvállalás, amely jelentősen hozzájárul a társadalmi egyenlőtlenségek csökkenéséhez, például a szegénység és a kirekesztettség mérsékléséhez, a hátrányos helyzetű csoportok munkapiaci helyzetének javulásához, a fiatalok integrációjához, illetve az időskorúak közösségi tevékenykedésének elősegítéséhez. Mindezekkel együtt pedig nő a társadalmi összetartozás érzete is.

A fenti célok valóra váltásának érdekében az elmúlt három év során a konzorcium létrehozott egy országos kulturális közösségfejlesztő mentorhálózatot, amellyel szakmai-módszertani támogatást nyújt a társadalmi összetartás erősítéséhez és a közösségfejlesztő folyamatok megvalósításához. A fejlesztésbe bevont intézmények, szervezetek szakemberei számára korszerű eszközöket, módszertani segédanyagokat és képzéseket fejlesztett ki, hogy képessé váljanak a helyi kulturális közösség aktivizálására, önkéntes hálózat kialakítására. Hiánypótló módszertani útmutatókat készített és online felületeket alakított ki. Kutatásokat indított, akkreditált képzési programokat és közösségfejlesztést segítő tananyagokat hozott létre, illetve megyei szakmai napokat tartott, és publikációkat jelentetett meg szakfolyóiratokban. Hagyományteremtő céllal életre hívta a Közösségek Hete országos rendezvénysorozatot, amely az elmúlt három évben országszerte közel ezer települést, és ennél sokkal több közösséget mozgatott meg sokszínű programkínálatával.

A projekt munkatársai az első év alapozó munkáját követően az elért eredményekre épülő konferenciákat és képzéseket szerveztek kulturális szakemberek és a közigazgatásban dolgozók számára.
Mindezek mellett a projekt lehetőséget teremtett arra, hogy a kulturális szakemberek nemzetközi és hazai tanulmányutakon szerezzenek tapasztalatokat és fejlesszék tudásukat. A konzorcium által kiírt pályázat keretében országszerte 25 kulturális szervezet alakította ki adaptálható, modellértékű programját. Közel egy év alatt számos helytörténeti, gasztronómiai és színjátszó, illetve a helyi hagyományok átörökítésével, a régi mesterségek felélesztésével és a generációk közötti tudás átadásával kapcsolatos program valósult meg. Ezeket a mintaprojekteket bármely intézmény/szervezet átültetheti a saját gyakorlatába, megismerésüket kiadványok, rövidfilmek és egy online enciklopédia, a „Cselekvő Közösségek Wiki” segíti.

A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt európai uniós projekt elmúlt három évének eredményeként számos kulturális intézmény társadalmiasított formában folytatja tovább működését. Ennek méltányolásaként megalapította a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ a Közösségi múzeum elismerést, és idén első alkalommal 18 muzeális intézménynek ítélte oda. Az Országos Széchényi Könyvtár által alapított Közösségi részvétellel működtetett szervezet elismerést pedig 20 intézmény kapta meg. A projekt talán legnagyobb eredménye, hogy az ország településeinek csaknem egyharmadát, illetve több ezer kulturális intézményt, közösséget és szakembert ért el sikeresen módszertani fejlesztéseivel, vagy az azokhoz kapcsolódó valamely tevékenysége folyamán.

Számszerűsítve az eredményeket: tevékenysége során a projekt közel 1000 települést ért el, kialakított egy 80 fős mentorhálózatot és csaknem 480 kulturális szakember számára nyújtott közösségi fejlesztésekkel kapcsolatos képzéseket. A program kiemelt eredménye a majdnem 100 szakértő bevonásával kidolgozott 6 módszertani modell, illetve hogy több mint 54 kulturális intézmény közösségi részvétellel folytatja működését.

Ugyan a Cselekvő Közösségek projekt szeptember 15-én lezárul, nem tűnik el a kulturális színtérről. Folytatódik népszerű rendezvénysorozata, a Közösségek Hete, amely már több éve megmozdítja az egész országot. Illetve továbbra is működő honlapján elérhetőek maradnak és ingyenesen letölthetők a projekt által készített kutatási jelentések, módszertani útmutatók, jó gyakorlatok gyűjteményei és a szakmai kiadványok.