A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK) vezetésével, valamint az NMI Művelődési Intézet és az Országos Széchenyi Könyvtár partnerségével három évvel ezelőtt indult program ezzel is erősítette a kulturális szakemberek közösségi szemléletét, illetve a közösségek bevonásával való működés gyakorlatának megteremtését.

A szakmai műhelyek, rendezvények, tanulmányutak és együttműködést segítő alkalmak mellett szakmai továbbképzésekkel is segítette a Cselekvő közösségek aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-0001) kiemelt európai uniós projekt a kulturális intézmények közösségi alapú működtetésének kialakítását. A program időszaka alatt több mint 50 képzésen, közel 1000 fő részesült oktatásban. A kulturális szakemberek mellet az önkormányzatok munkatársai és vezetői számára is szerveztek tanfolyamokat, hiszen nagyon fontos a két terület együttműködése a közösségfejlesztés terén.

A projekt és a közösségfejlesztéseinek célcsoportja – vagyis a kulturális intézmények, az önkormányzatok, a civilszervezetek, illetve a lakosság – közötti kapcsolat frontvonalában a megyei kulturális mentorok álltak. Ők voltak azok, akik személyesen felkeresték a helyi partnereket és közvetítették számukra a projekt által nyújtott lehetőségeket. A visszacsatolások is elsősorban hozzájuk érkeztek. Ezért nagyon fontos volt a megfelelő szakembergárda felkészítése a feladatokra. A mentorok képzésére először a MOKK szervezett egy 120 órás alapképzést, amelyet 60+60 órás blended képzéssel egészített ki. A már megszerzett ismeretanyagra épült az NMI által tartott 24 órás oktatás. A többlépcsős képzés eredményeként a kulturális mentorokból létrejött egy olyan, közel 80 főből álló szakembergárda, amely méltón képviselte a projekt célkitűzéseit.

A Cselekvő közösségek projekt a saját mentorai mellett nagy hangsúlyt fektetett a kulturális szakemberek képzésére is. A „Kulturális közösségfejlesztés gyakorlata” elnevezésű, 60 órás oktatás felkészítette a szakembereket a közösségekkel való kapcsolatépítés elindítására, illetve a már kialakult kapcsolatok elmélyítésére. Megismertették velük azt a közösségi működésen alapuló módszertant, amelynek alkalmazásával kialakíthatják a társadalmiasított intézményi struktúrájukat. Ezáltal a szakemberek képessé váltak a közösségfejlesztési folyamatok és a közösségi kezdeményezések támogatására, befogadására, önkéntességi tevékenységek adaptációjára.

Ahhoz, hogy egészséges közösségek működjenek egy településen, elengedhetetlen az önkormányzatok elősegítő, támogató tevékenysége. Ezért a Cselekvő közösségek projekt konzorcium vezetője, a MOKK egynapos képzéseket szervezett az ország 18 megyéjében az önkormányzatok munkatársai, köztisztviselői számára „A közösségfejlesztés és a helyi közigazgatás kapcsolata, egymásra gyakorolt hatása” címmel. Az oktatásokkal összesen 360 településvezetőt, illetve önkormányzati alkalmazottat sikerült elérnie. A tanfolyam felkészítette a közigazgatás intézményeinek munkatársait, vezetőit, hogy befogadják és támogassák az aktivitásukban megerősített közösségeket és kezdeményezéseiket.

Ugyan a projekt szeptember 15-én befejeződik, a projektben kidolgozott továbbképzések továbbra is elérhetőek lesznek a kulturális szakemberek számára. Az eddig megtartott képzések résztvevőitől érkezett visszajelzések alátámasztják, hogy a kulturális közösségfejlesztés alapjait sikerült lefektetnie a Cselekvő közösségek projektben résztvevő három kulturális intézménynek.