kogart_tihany5
A Teremtő gyakorlatok című kiálítás enteriőrje

A mindennapok perifériáján, trivialitásba burkolózva rejtőznek a szépség organikus tárgyai. Ezek a természet vagy városi környezetünk haszontalannak tűnő dolgai, amelyek nem értéktelenedtek el, csupán elvesztették közvetlen kapcsolatukat a valósággal ? egyfajta szürke zónába kerültek. Ez a karantén sok szempontból védett: karnyújtásnyira vannak tőlünk az itt lévő dolgok, azonban közeliségük folytán nem veszünk róluk tudomást, így tulajdonképpen állandó takarásban vannak. Mediátorokra van szükség, hogy ezek a formák felismerhetővé és megfejthetővé váljanak.

Kondor Attila festészete ebben nyújt segítséget. Az alkotó kiindulási pontja is környezete, művészetének alapját a természet utáni stúdiumok adják. A realitás tereiből ragad ki részleteket, amelyeket aztán a maga számára interpretál és tölt meg egy sajátos valóságképpel. Tájaiban az ember csak az általa létrehozott alkotásain keresztül jelenik meg, például az architektúrákban és romokban. A hiány közvetlen megjelenítése kiemeli a motívum értékét, és annak világban elfoglalt helyét.

kogart_tihany_kondor
A kiállítás enteriőrje

Rajcsók Attila szobrászatában is szerepet játszik a hiány, de mint pozitív érték: térbeli minőségként, amelyet óvni kell ? a maga köré vont anyag definiálja határait. Rajcsók a lehetőség formáit mutatja be, amelyek archetípusaként szintén a természet és környezetünk szolgál mintaként. Alakzatainak kiinduló- és végpontja is a mi világunk, amelybe közvetlenül lépnek be a művek ? a mi realitásunk szerves részévé kívánnak válni, és személyesen megszólítani a nézőt. A formák nyújtotta lehetőségek így egy kintről befelé mutató értelmezésre invitálják a befogadót.

A Kogart Tihanyban április 7-től látogatható, Teremtő gyakorlat című kiállításukon megfigyelhetjük, hogy Kondor festményei hogyan lépnek párbeszédbe Rajcsók szobraival.

kogart_tihany6
A Kogart Tihany kiállítása

A kiállítás június 9-ig látogatható.

Fotók: Kogart Tihany Facebook