A kiállításon a 20. századi magyar művészet meghatározó alkotóinak művei mellett magyar, illetve nemzetközi alkotók monokróm festményei láthatóak: a formákból, síkokból, vonalakból, színekből építkező művek közül váratlanul villan fel egy-egy, a tiszta színekből és festői gesztusokból kibontakozó monokróm kompozíció.
 

A provokatív, elgondolkodtató vagy éppen a reveláció erejével ható párosítások a nézőt is párbeszédre, művészettörténeti korszakokon és országhatárokon átívelő időutazásra késztetik. Ilyen párosítások Nemes-Lampérth József fekete-fehér, tónusos képei és Jakob Gasteiger pasztózus gesztusai, Kassák Lajos élénk színei, letisztult formavilága és a monokróm felülettel finom virtuozitással játszó Frank Piasta. Első látásra meglepő párt alkotnak Tóth Menyhért, a művészettörténetben párhuzam nélküli, már-már a monokrómba hajló, hullámzó képei és Károlyi Zsigmond, az egyszínű felületből ritmikusan kibontakozó faktúrái, Vajda Lajos filozofikus, a figuratív és a nonfiguratív határát súroló szénrajzai és Hermann Nitsch hidegen izzó kompozíciója vagy Korniss érzékeny, meditatív formái és Szabó Dezső hatalmas méretű, vibráló felületű, vörös Hemoglobinje.

A kiállítás a gyűjtemény legkiválóbb műveiből válogat és ezúttal olyan nemzetközi művészek munkáit is bemutatja, melyek Magyarországon eddig még nem voltak láthatóak, valamint a magyar művészettörténet olyan kulcsműveit is, mint például Vajda Lajos 1934-ből származó Önarcképét, Moholy-Nagy egy, a Sturm-os korszakból származó kompozícióját vagy Kepes György Programozott fényoszlopok című nagy hatású installációját.

 
nemes-lamperth__jozsef1
Nemes- Lampérth József

A kiállítás a forma és a szín, valamint a monokróm áthallásain, vizuális és gondolati összefüggésein keresztül vezeti el a nézőt a valóság leképezésétől az absztrakcióig, a tiszta színhez, egyazon szín árnyalatainak végtelen gazdagságának kimeríthetetlen szemléletéhez, mely Yves Klein szavaival
élve: ?Fürdés a térben, mely hatalmasabb a végtelennél. Ez az egyetlen módja a festésnek, mely elvezet az abszolút szellemhez.?

 

(Forrás: Kultúra.hu)

(Fotó: kepeskozpont.hu)