A kiállítás megszervezését felvállaló, budapesti székhelyű Kovács Gábor Művészeti Alapítvány ? amely közel ötszáz Szalay Lajos grafikát őriz ?, és a bemutatónak helyet, illetve ahhoz jelentős szakmai hátteret biztosító pozsonyi Városi Galéria célja egy olyan kiállítás létrehozása volt, amely a bemutatott művészek életművének lineáris-monografikus feldolgozása helyett a 20. századi klasszicizáló rajzi kultúra gyökereit és kultúrtörténeti hátterét kívánja felfejteni két olyan közép-európai művész életművének analogikus-tematikus bemutatásán keresztül, akik bár személyesen soha nem találkoztak, az életrajzuk több ponton szorosan összeforrt.

A magyar rajzművészet kiemelkedő alkotója, Szalay Lajos (1909?1995) és a szlovák grafika enigmatikus alakja Koloman Sokol (1902?2003) munkássága ugyanabból a földrajzi és szellemi közegből indult, sorsuk pedig megdöbbentő párhuzamokat rejt: életük jelentős részét az amerikai kontinensen töltötték, életművük gerincét az Egyesült Államokban alkották meg, miközben közép-európai identitásukat messzemenően megőrizték, sőt féltve ápolták.

 picasso2

A kiállítás arra is rávilágít, hogy a hasonló életút mellett Szalay Lajos és Koloman Sokol alkotói szemléletét egyaránt meghatározta Pablo Picasso (1881?1973) hatása: bár a két művészre más és más szempontból hatott a Picasso-jelenség, egyikük sem tudta kivonni magát a mester karizmája alól: Szalay életművében a rajzoló Picasso jegyei ismerhetőek fel, Sokol jobban kapcsolódott az expresszív Picassóhoz.

A kiállítás e két közép-európai művész sorsát, világlátását, művészetről vallott nézeteiknek rokonságát és munkásságuk stiláris és tematikus hasonlóságait, ugyanakkor jellegzetes különbségeit kívánja feltárni – mindezt nemzetközi kontextusba helyezve. A kiállítás anyagába közel 100 Szalay és 150 Sokol-mű, ezeken túl pedig 13 Pablo Picasso által készített alkotás került, és 2016. március 13-ig látogatható.

A tárlat az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával jött létre.

A kiállítás védnökei:

ÁDER János, a Magyarország elnöke és Andrej KISKA, a Szlovák Köztársaság elnöke

A kiállítás kurátorai:

PhDr. Iván JANČÁR, a pozsonyi Városi Galéria igazgatója

SZABÓ Lilla, Phd, művészettörténész

SZABÓ Noémi, művészettörténész (KOGART)