szarmata_nehezlovassag_Traianus_oszlopan
Szarmata nehézlovasság ábrázolása Traianus oszlopán
Forrás: Pinterest

A tárlat gerincét a Tarnówi Regionális Múzeumból érkező anyag adja, amelyet korábban még nem mutattak be Magyarországon. A lengyelországi múzeumból a korabeli tárgyak mellett festmények és dokumentumok érkeztek az emlékparkba, amelyek bemutatják a csaknem három évszázadig élő kultusz fontos elemeit.

A kora újkori lengyel nemesség a szarmatáktól eredeztette magát, ezen alapult a szarmatizmus ideológiája. A nemzeti romantika korszakában a szarmatizmus megjelent a nemesi öltözékekben, a fegyverzetben, a képzőművészetben, de még a hajviseletben is. Bár a történeti kutatások alapján a lengyel-szarmata rokonság ma fikciónak tekinthető, a szarmatizmusnak fontos szerepe volt a lengyel identitástudat kialakulásában.

szarmata
Forrás: MTI

A szarmaták, ez a nomád népesség az 1-2. században jelent meg az Alföldön, ahol gyakoriak a hozzájuk kötődő régészeti leletek. A kiállítás célja összehasonlítani a szarmaták valódi használati tárgyait a szarmatizmus korszakában készültekkel. A tárlatra a szegedi, a szentesi, a bajai és a szentendrei múzeum kölcsönzött tárgyakat régészeti gyűjteményéből.

A Szarmaták: mítosz és valóság című tárlat augusztusig látható Ópusztaszeren, ősztől pedig Székelyudvarhelyen mutatják be.